EDUSKUNTAVAALIT 2023

Kolmannen kauden kansanedustaja Jukka Kopra ehdolla Kaakkois-Suomen vaalipiirissä

ISÄ, YRITTÄJÄ JA POLIITIKKO

Olen 56-vuotias perheenisä, pitkän linjan poliitikko, Kokoomuksen kansanedustaja, Etelä-Karjalan maakuntahallituksen sekä aluevaltuuston puheenjohtaja ja Lappeenrannan kaupunginvaltuutettu. Eduskunnassa haluan edistää Suomen ja ennen kaikkea Kaakkois-Suomen menestystä. Minulle tärkeitä asioita ovat vapaampi yrittäjyys, lasten ja perheiden hyvinvointi, turvallinen Suomi, vakaampi talous sekä puhdas luonto. Koulutukseltani olen diplomi-insinööri.

Vapaa-ajallani kuntoilen eri tavoin, olen intohimoinen lähiruoan ystävä sekä kulttuurin ja liikunnan puolestapuhuja. Kenraalisuvun jälkeläisenä arvostan Suomen maanpuolustusta ja turvallisuutta, johon on näinä aikoina kiinnitettävä erityistä huomiota. Neljän lapsen isänä lapsiperheen haasteet ovat olleet minulle arkipäivää. 

Olen toiminut 26 vuotta yrittäjänä ja ymmärrän vapaan yrittäjyyden ratkaisevan merkityksen työllisyydelle ja tulevaisuuden Suomelle. Entisenä yrittäjänä ja työnantajana tiedän, että Suomen kilpailukyvyn parantaminen on talouskasvun sekä uusien työpaikkojen synnyn kannalta yksi avaintekijä.

Olen tehnyt kansanedustajan työtä 12 vuotta eli kolme vaalikautta. Tässä  työssä olen pitänyt aktiivisesti Kaakon asioita esillä eduskunnassa ja vienyt useita tärkeitä asioita, esimerkiksi tiehankkeita, maaliin asti. Paljon on silti vielä tekemättä. Nyt on aika laittaa maan asiat kuntoon ja olen valmis jatkamaan työtä Suomen tulevaisuuden puolesta eduskunnassa. Keinot ovat jo olemassa – nyt ne pitää ottaa käyttöön.

VAALITEEMAT

Talous ja turvallisuus luovat hyvinvointia

SUOMEN ON OLTAVA EDISTYKSELLINEN JA KANNUSTAVA MAA

Maamme itsenäistyminen ja kehittyminen sotien jälkeen moderniksi, vapaaksi ja menestyväksi valtioksi on tarina vailla vertaa. Suomi on ollut tasa-arvon edelläkävijä, taustasta riippumatta ihmisillä on ollut mahdollisuus kouluttautua, menestyä ja saada apua vaikeuksiinsa. Koulujärjestelmämme on toiminut esimerkkinä monelle maalle. Viime vuosina olemme kuitenkin menneet taaksepäin. Kone yskii. Valtion talous on retuperällä, velka lisääntyy, Pisa-tulokset huononevat, nuoriso syrjäytyy, investointeja ei oikein tule ja työttömyys kasvaa, vaikka avoimia työpaikkoja on ennätysmäärä. Korona ja Venäjän aiheuttama sota on lisännyt vaikeuskerrointa.

Suomi pitää palauttaa takaisin edistykselliselle, vastuulliselle ja kannustavalle raiteelle. Olemme nousseet vaikeuksista aiemminkin ja nyt on ryhdyttävä hommiin. Tehdään Suomesta taas kannustava ja innostava maa. Maa, jossa kannattaa tehdä työtä, yrittää ja kouluttautua. Maa, jossa työntekijä saa pitää työnsä tuloksista enemmän itsellään. Maa, jossa pidetään kaikista huolta. Maa, joka pitää huolta ympäristöstä käyttämällä uusiutuvaa energiaa ja ydinvoimaa. Maa, joka on vapaa ja demokraattinen. Maa, jota halutaan tulla muualtakin rakentamaan.

Lue lisää blogista:
Kaakkois-Suomen elinvoima on varmistettava (26.02.2023)
Yhteistyöllä vauhtia rajamaakuntien elinvoimaan (23.02.2023)

VASTUULLISUUTTA TALOUDENHOITOON

Marinin hallitus on vienyt Suomen pikavippipolulle. Velkaa on liikaa ja lainakorot kasvavat nopeaa vauhtia. Tilanne on huono ja muutos tarvitaan. Talous on saatava tasapainoon, jotta yhteiskunnan palveluita voidaan jatkossakin ylläpitää. Jollei näin tehdä, velanhoitokulut vievät miljardit, jotka voitaisiin käyttää kansalaisten hyvinvointiin ja palveluihin.

Valtion taloutta on tasapainotettava tekemällä kasvua, yritysten kilpailukykyä ja elinkeinojen toimintaympäristöä parantavia toimia. Mm. näillä keinoin verotulot kasvavat ja lainantarve vähenee. Lisäksi on sopeutettava menot vastaamaan tuloja. Työn verotuksen pitää kannustaa ahkeruuteen ja työssäkäyntiin. Tämä ei tapahdu hetkessä, vaan vaatii usean vuoden suunnitelmallisen työn.

Vain tehty työ lisää hyvinvointia. Siksi Suomessa tehdyn työn määrää pitää pyrkiä lisäämään. Työmarkkinoille lisää toimivuutta ja työntekoon palkitsevuutta. Täysipäiväisestä työstä täytyy saada sellainen korvaus, jolla voi elättää itsensä ja perheensä.

Työllisyyden lisäämiseen, yritysten menestymiseen ja talouden tasapainottamiseen löytyy jo valmiiksi kirjattuja keinoja vaikka kuinka paljon. Ne vain pitää ottaa käyttöön.

Lue lisää blogista:
Nykyisellä velkalinjalla ei voida jatkaa (14.02.2023)

SUOMEN TURVALLISUUDESTA EI SAA TINKIÄ

Nato-jäsenyys pitää saattaa maaliin. Puolustusvoimia kehitetään jo pitkään noudatettuja periaatteita noudattaen: Yleiseen asevelvollisuuteen ja reserviläisiin perustuvalla armeijalla puolustetaan koko Suomea. Naton jäsenyys lisää Suomen turvallisuutta. Jäsenyytemme EU:ssa on tänä päivänä myös turvallisuuskysymys. EU-politiikkaan tulee vaikuttaa entistä voimakkaammin siten, että Suomen kansalliset edut huomioidaan säädöksissä paremmin.

Ukrainaa pitää auttaa taistelussa Venäjää vastaan ja tämä tulee todennäköisesti jatkossakin vaatimaan Suomelta resursseja. Suomalaisen puolustusvälineteollisuuden mahdollisuuksia materiaalitoimituksiin Ukrainalle tulee edistää.

Maamme sisäiseen turvallisuuteen on myös kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. Katujengirikollisuuteen ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen tulee puuttua ankarammin. Poliisille ja muille turvallisuustoimijoille tulee varmistaa riittävät resurssit, että he voivat tehdä työnsä. Rikollisuuden kitkeminen edellyttää myös oikeusjärjestelmän kehittämistä ja resursointia, jotta oikeusprosessit etenevät nopeasti ja rikolliset saadaan vastuuseen.

Lue lisää blogista:
Poliisin resursseja lisättävä (27.02.2023)
Maanpuolustusopetusta peruskouluun (13.12.2022)

KAIKISTA ON PIDETTÄVÄ HUOLTA

Kun talous on tasapainossa ja turvallisuus kunnossa, on mahdollista tarjota kansalaisille terveys- ja hyvinvointipalveluja. On selvää, että sosiaali- ja terveyspalvelut vaativat kehittämistä ja uutta otetta. Jos ihminen tarvitsee apua, sitä pitää olla saatavilla silloin kun tarve on. Ihmisten täytyy toki kantaa vastuuta oman hyvinvointinsa edistämisestä, mutta tarvittaessa yhteiskunnan tukiverkkoihin pääsyn on oltava sujuvaa.

Palveluiden rahoitus on varmistettava vastuullisella ja kestävällä valtion taloudella. Yritykset ja kolmannen sektorin toimijat tulee ottaa nykyistä tiiviimmin mukaan sote-palveluiden tuottamiseen. Uskon, että valinnanvapaus on hyvä asia.

Suomen nuoriso voi huonosti ja liian moni syrjäytyy. Tarvitaan suunnitelma, jossa koko yhteiskunta toimii yksituumaisesti sen eteen, että nuoret kasvavat vastuuseen, osaavat pitää huolen itsestään, läheisistään ja ovat vastuullisia yhteiskunnan jäseniä.

VAALIKAHVILA

Vaalikahvila toimii Lappeenrannassa osoitteessa Valtakatu 37. Avoinna keskiviikkoisin, perjantaisin ja lauantaisin klo 11-14. Muina aikoina erillisen ilmoituksen mukaan.

Tervetuloa piipahtamaan!

JUKKA KIERTUEELLA

Katso Jukan tulevat esiintymiset tapahtumakalenterista.

LUE LISÄÄ

Jukan ajatuksia Iltalehden vaalikoneessa.