10 04, 2021

VTV – Valvojiakin on valvottava

10.04.2021|Ajankohtaista|0 Kommenttia

Valvojiakin on valvottava Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan toimintaa koskevan julkisen kirjoittelun myötä esiin on noussut useita viraston toimintaa koskevia huolestuttavia seikkoja. Eduskunnan kansliatoimikunnassa päätimme 8.4. pääjohtajan virantoimituksesta pidättämisestä yksimielisesti. Tarkastusvaliokunta tutkii pääjohtajan sekä viraston toimintaa paraikaa ja mietintö valmistunee lähiaikoina. Eduskunnan tilintarkastajat ovat ilmoittaneet vuotta 2020 koskevan erityistilintarkastuksen toteuttamisesta. En usko, että pelkkä vuotta 2020 koskeva tarkastus riittää, sillä se tuskin paljastaa kehityskulkuja ja trendejä. On myös huomioitava, että koronan vaikutus vuoteen 2020 on ollut poikkeuksellinen. Esillä olleet pääjohtajan ja viraston toimintaa koskevat epäkohdat ovat huolestuttavia, mutta niiden selvitys on kesken. Eduskunta selvittää asiaa ja aikanaan päättää seurauksista. Arvostan VTV:n virkamiesten [...]

13 03, 2021

Kirjallinen kysymys itärajan rahtiliikenteen tartuntaturvallisuudesta

13.03.2021|Ajankohtaista|0 Kommenttia

Eduskunnan puhemiehelle Koronan ja erityisesti sen erilaisten virusvarianttien leviämisen myötä tautitilanne on Suomessa nopealla tahdilla kehittynyt vakavaksi. Vastaavia esimerkkiä löytyy Euroopasta muitakin, Suomen naapurimaita myöten. On selvää, että Suomessa on otettu käyttöön uusia rajoitustoimia taudin taltuttamiseksi ja tilanteen pahentuessa myös kireämpiin toimiin on varauduttava. Suomalaisten täytyy jaksaa jatkaa poikkeuksellisessa tilanteessa elämistä edelleen. Huolena on kuitenkin se, ettei ainoastaan suomalaisten kuuliaisuus riitä. Muuntovirukset ovat rantautuneet meille matkustamisen kautta. Vaikka henkilöliikennettä rajoitetaan, pääsee maan rajojen yli Suomeen edelleen tavara- ja muuta työmatkaliikennettä eli ulkomaalaisia henkilöitä ilman pakkotestausta tai todistusta negatiivisesta koronatestistä. Viime aikoina ilmi on tullut myös "salamatkustamista" ja poikkeuksellisten reittien [...]

10 03, 2021

Kuntavaalien siirrosta

10.03.2021|Ajankohtaista|0 Kommenttia

Olen saanut aika lailla postia ja yhteydenottoja vaalien siirtämiseen liittyen. Kun hallituksen tiedottaminen on ilmeisesti nyt keskitetty jonnekin, eikä mitään kuulu, yritän osaltani vastata näin julkisesti saamiini kysymyksiin. On kysytty, miksi ehdokaslistat piti jättää 9.3. jos kerran vaalit siirretään. Siksi, että vaalit voidaan järjestää vain ja ainoastaan laissa määritellyllä tavalla. Jättöpäivänä oli voimassa nykyinen laki, joka siis määrää jättämään listat 40 vuorokautta ennen vaalipäivää. Koska eduskunta ei ole vielä vahvistanut uutta ajankohtaa, mennään siis tällä hetkellä voimassaolevien säädöksien mukaan. Kun vaalilakia muutetaan ja 13.6. vahvistetaan eduskunnassa vaalipäiväksi, pistää se aikataulut sen mukaisiksi, mitä puoluesihteerit ovat viime päivinä sopineet. Jotkut ovat [...]

5 03, 2021

Ravintoloille korvattava sulkemisen haitat

05.03.2021|Ajankohtaista|0 Kommenttia

Suomessa tulee nyt kaikin mahdollisin keinoin pyrkiä huolehtimaan, että yritykset pysyvät pystyssä ja selviävät mahdollisimman terveinä pandemia-ajan yli. Sillä jos me annamme yritystemme kaatua, jälleenrakentaminen vie paljon enemmän aikaa. Jos ei ole yrityksiä ja yrittäjät ovat piipussa eivätkä jaksa enää tehdä, ei maa nouse pandemian jälkeen kovinkaan helpolla. Tämä kannattaa kaikkien pitää mielessä. Viime keväänä hallitus vetosi työmarkkinajärjestöihin, jotta esimerkiksi yllättävän koronatilanteen takia työnantaja voi lomauttaa pika-aikataululla henkilöstöä. Niissä olosuhteissa tämä varmastikin oli paras toimintatapa. Se oli kaikin puolin vastuullista niin työntekijöiden kuin työnantajienkin kannalta. niissä olosuhteissa. Nyt olemme saman kaltaisessa tilanteessa, mutta hallituksen toimintamalli ei ole sama. On pakko [...]

25 02, 2021

Kirjallinen kysymys 5G-verkkojen peitosta Kaakossa

25.02.2021|Ajankohtaista|0 Kommenttia

Teimme Kaakon kansanedustajien kanssa yhdessä hallitukselle kirjallisen kysymyksen Kaakkoisen Suomen 5G-verkkojen kattavuudesta. Asiasta on ollut julkisuudessa ristiriitaisia uutisia ja on hyvä, että asia selvitetään. Pyysin kaikkia Kaakkois-Suomen kansanedustajia allekirjoittamaan kysymyksen. Haasteena Kaakon 5G-verkkojen suhteen on se, että Venäjällä on ITU:n sopimuksen mukaisesti käytössään 5G-taajuuksia satelliittikäytössä 3,6-3,8 Ghz alueella. Tämä on täysin oikeutettua ja tehtyjen sopimusten mukaista. Tästä johtuen suomalainen 5g-liikenne ei saa vuotaa valtakunnan rajan yli. Siksi vaikuttaa siltä, että itärajan tuntumassa n. 30 km säteellä Suomeen päin ei täysin vapaasti voida koko taajuusaluetta käyttää, vaan pistemäisesti, kiilamaisesti eli erittäin rajoitetusti. Jotkut markkinatoimijat kuitenkin puhuvat täydestä peitosta, mikä on kyseenalaista, [...]

22 02, 2021

Keskustelualoite lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemisesta

22.02.2021|Ajankohtaista|0 Kommenttia

Kokoomuksen eduskuntaryhmä esittää eduskuntaan ajankohtaiskeskustelua lasten ja nuorten kiusaamiseen, väkivaltaan ja häiriökäyttäytymiseen liittyen. Eduskuntaryhmän mukaan toimenpiteitä lasten ja nuorten suojelemiseksi tarvitaan koulujen lisäksi kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. ”Koronan vaikutukset näkyvät erityisesti lasten ja nuorten arjessa. Kouluissa on siirrytty etäopetukseen, harrastustoiminta on keskeytetty. Nuorille suunnattujen kyselyiden mukaan yksinäisyyden kokemukset ovat vahvistuneet”, eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jukka Kopra sanoo. MTV julkaisi eilen tulokset nuorille suunnatusta kyselystä, jossa 75 prosenttia nuorista kertoi henkisen hyvinvoinnin heikentyneen jonkin verran tai merkittävästi korona-aikana. Kyselyn mukaan nuoret ovat kokeneet ahdistuneisuutta, tylsyyttä ja yksinäisyyttä. Nuoret ovat kärsineet jaksamattomuudesta, koulunkäynnin haasteista ja väsymyksestä. ”Kannamme huolta jokaisesta nuoresta, jotka ovat joutuneet koville korona-arjessa. Nyt [...]

22 02, 2021

Lasten ja nuorten ongelmiin puututtava nopeammin

22.02.2021|Ajankohtaista|0 Kommenttia

Mennyt koronavuosi on ollut kaikille haasteellinen, mutta eri tavoin eri yksilöille. Lasten ja nuorten lisääntynyt pahoinvointi, monenlaiset ongelmat, kiusaaminen, häiriökäyttäytyminen ja väkivalta ovat huolestuttavasti nousseet esille. Todellisuudessa pinnan alla kuplii vieläkin enemmän. Siksi Kokoomuksen eduskuntaryhmä haluaa käydä eduskunnan ajankohtaiskeskustelun lasten ja nuorten kiusaamiseen, väkivaltaan ja häiriökäyttäytymiseen liittyen. Toimenpiteitä lasten ja nuorten suojelemiseksi tarvitaan koulujen lisäksi kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Koronan vaikutukset tuntuvat lasten ja nuorten arjessa. Kouluissa on siirrytty etäopetukseen, harrastustoiminta on keskeytetty. Nuorille suunnattujen kyselyiden mukaan yksinäisyyden kokemukset ovat vahvistuneet. Joissakin perheissä lapset ovat olleet tyytyväisiä lisääntyneestä yhteisestä ajasta vanhempien kanssa, mutta toisissa tilanne on hyvin toisenlainen. Pelkkä elämänpiirin kaventuminen [...]

20 02, 2021

Ei enää korotuksia polttoaineiden hintoihin

20.02.2021|Ajankohtaista|0 Kommenttia

Nykyinen hallitus on kaudellaan tehnyt maamme historia suurimmat polttoaineverojen korotukset. Ne tulivat voimaan vuoden 2021 alussa. Tehdyt korotukset vaikeuttavat autoa työmatkoihin käyttävien ja joukkoliikennealueiden ulkopuolella asuvien ihmisten asemaa. Nyt on käynyt ilmi, että hallitus suunnittelee uusia korotuksia, peräti korotusautomaattia. Tarkoitus on luoda myyntilupajärjestelmä, nk. jakeluoikeuksien myyntimalli, jonka myötä polttoaineiden hinnat nousisivat rajusti. On ennustettu jopa 40 sentin hinnannousua litrahinnalle. Todettakoon, että malli on Marinin hallituksen oma keksintö, sillä esim. missään muussa EU-maassa ei tällaista järjestelmää ole käytössä. Tällaista kansalaisten kurittamista ei tule hyväksyä. Hallitus aikoo valmistella oman päästökauppa-mallinsa, jolla rajoitetaan bensiinin ja dieselin myyntiä. Liikenne- ja viestintäministeriön valmistelema malli [...]

17 02, 2021

Kuntavaalit on järjestettävä turvallisesti

17.02.2021|Ajankohtaista|0 Kommenttia

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti ilmoitti, että kuntavaalien ajankohtaa on arvioitava koronatilanteen takia uudelleen. Päätös kuntavaalien mahdollisesta siirtämisestä on tehtävä helmikuun aikana. Kuntavaalit on tarkoitus pitää 18.4.2021. Kun ylin laillisuusvalvoja näin sanoo, on asia otettava vakavasti. Koronatilanteen vaikutus vaalien ajankohtaan ja mahdolliseen siirtoon on arvioitava. Jos epidemiataso muodostaa uhan äänestämässä käyville ihmisille, on vaalien siirtoa harkittava. Asia on linjattava helmikuun aikana, mutta pitää huomioida, että tautitilanteessa voi maalis-huhtikuussakin tapahtua sellaisia muutoksia, jotka saattavat viime metreilläkin estää vaalien järjestämisen. Tällöin on oltava valmiiksi mietittynä yhteisesti sovitut kriteerit ja mekanismit, jolla tilannetta seurataan ja ratkaisu mahdollisesta siirtämisesta tehdään. Asia on otettava vakavasti ja suunniteltava [...]

Go to Top