Suomen ja Yhdysvaltojen välisen puolustusyhteistyösopimuksen, lyhyemmin DCA:n käsittely on alkanut eduskunnassa. DCA-sopimus selkeyttää yhteistyön pelisääntöjä ja mahdollistaa yhteistyön syventämisen kaikissa turvallisuustilanteissa. Se käsittelee muun muassa joukkojen maahantuloon, puolustusmateriaalin varastointiin, rikosoikeudelliseen toimivaltaan sekä verotukseen liittyviä käytännön kysymyksiä. DCA-sopimus on jo allekirjoitettu ja nyt on kyse sopimuksen ratifoinnista eduskunnassa, minkä jälkeen se astuu voimaan.

Kahdenvälinen sopimus ei sovi yhteisestä puolustuksesta, vaan siitä, että Yhdysvallat antaa tukea Suomelle ja sillä määritellään sekä rajataan yhdysvaltalaisten joukkojen toimintaa Suomessa. Sopimus ei sisällä kirjauksia Suomen toiminnasta Yhdysvaltain alueella.

DCA-sopimus vahvistaa maamme turvallisuutta ja varautumista. Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tärkeimpinä päämäärinä on turvata Suomen itsenäisyys ja alueellinen koskemattomuus, estää Suomen joutuminen sotilaalliseen konfliktiin ja taata suomalaisten turvallisuus ja hyvinvointi. Turvallisuustilanteen ollessa nykyisen kaltainen on varautumisen tasoa nostettava. DCA-sopimuksen tärkeimmät tavoitteet ovat pelotteen ja pidäkkeen vahvistaminen Suomen alueella.

DCA-sopimus täydentä Suomen Nato-jäsenyyttä. Suomi on Naton täysivaltainen jäsenmaa ja artikla 5:n turvatakuiden piirissä. Puolustuksemme perusta on kuitenkin jatkossakin vahva kansallinen puolustus. Kahdenvälisillä yhteistyösopimuksilla, kuten DCA, täydennetään puolustusliiton jäsenyyttä ja konkreettisesti vahvistetaan kansallista puolustuskykyä. Ne mahdollistavat ketterän toiminnan mahdollisessa kriisitilanteessa.

Sopimus vahvistaa Suomen puolustusta muun muassa mahdollistamalla Yhdysvaltojen joukkojen läsnäolon ja harjoittelun sekä puolustusmateriaalin sijoittamisen ennakolta Suomen alueelle.

Nato toimii konsensusperiaatteella, mikä voi tarkoittaa nopeasti etenevässä kriisissä myös hitautta – avun lähettäminen kriisitilanteeseen joutuneeseen jäsenmaahan voi viedä aikaa. Suomen on tärkeää varmistaa, että pystymme takaamaan turvallisuutemme kaikissa ja mahdollisesti nopeastikin syntyvissä tilanteissa.