Etelä-Karjalan haasteet ovat moninaiset, päällimmäisinä keskustelussa ovat viime aikoina olleet hyvinvointialueemme tulevaisuus ja itärajan tilanne.

Maakuntamme asioita ajava ja niihin vaikuttava joukkue on laaja-alainen, ja siihen kuuluvat mm. alueemme kansanedustajat, kaupungit, hyvinvointialue, maakuntaliitto, yritykset, kolmas sektori jne. Keskeistä vaikuttamistyössä on, että tämä joukko toimii määrätietoisesti ja toistaa viestejä ja tavoitteita valtion hallinnon suuntaan mahdollisimman yhtenäisesti. Vaikuttamistyön epäkiitollisia puolia ovat mm. tulosten hidas näkyminen ja se etteivät ne aina ole toivotun kaltaisia. On tärkeää, että alueemme ihmisillä on tietoa edunvalvonnan tavoitteista mutta on hyvä muistaa, että käynnissä olevasta keskeneräisestä vaikuttamistyöstä on hankala viestiä julkisesti.

En usko, että yksikään alueemme edunvalvontatyötä tekevä kannattaa talvella julkitullutta ministeriön sairaalaverkkoselvitystä, joka johtaisi ajan kuluessa verkoston supistamiseen hyvin kyseenalaisin perustein. Selvityksen johtopäätöksiä ei voi tukea muun muassa siksi, että aiottujen säästöjen sijaan kustannukset nousisivat ja alueemme palvelutaso heikentyisi. Parempaa tietoa tarjoaa Etelä-Karjalan hyvinvointialueen NHG Oy:llä teettämä analyysi tästä ministeriön selvityksestä, johon asiasta kiinnostuneiden kannattaa perehtyä. Tämä viesti on myös kerrottu keskeisille ministereille ja vaikutustyö asian suhteen jatkuu. Asioiden valmistelu ministeriöissä on kesken.

Rajan sulkeminen on tunnetusti jo vaikuttanut ja vaikuttaa edelleen Etelä-Karjalan tilanteeseen monin tavoin. Rajan tilanne on sekä turvallisuus-, että elinvoimakysymys. Raja on pidettävä kiinni niin kauan kuin tarve vaatii. Olemme kohdistaneet merkittävän määrän vaikuttamistyötä maan hallituksen lisäksi myös Euroopan Unionin komissioon. Muun muassa aluekomissaari Ferreira perehtyi Nuijamaan rajaan maakuntaliiton vieraana syksyllä. Vaikutustyö on edelleen käynnissä ja tällä hetkellä itärajan tilanne ja olosuhteemme ovat komission erityisen suoran kiinnostuksen kohteena.

Alueiden välinen kilpailu on kovaa ja on tehtävä kovasti töitä, jotta kilpajuoksussa menestytään. Kokemukseni mukaan maakunnan edellämainittujen toimijoiden vaikuttamiskyky ja aktiivisuus on hyvä. Kun onnistumisia tulee, on työtä jatkettava uusilla hankkeilla, eväillä ja ajatuksilla. Köllöttelyyn ei ole varaa.

Tämä ajankohtaiskirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Uutisvuoksessa 12.4.2024:

Edunvalvonta on joukkuelaji