Venäjän Ukrainassa vuonna 2014 aloittaman sodan myötä merkit sen aggressiivisesta toiminnasta ovat lisääntyneet laajasti. Ukrainan hyökkäyssodan ohella Euroopassa ja Suomessa on oltu mm. Venäjän tekemän GPS-häirinnän ja hybridivaikuttamisen kohteena monin eri tavoin. Yksi Venäjän aggression ilmenemä on maahanmuuton välineellistäminen siten, että kolmansien maiden kansalaisia työnnetään EU:n ja myös Suomen rajalle hakemaan turvapaikkaa ym. Tämän johdosta maamme itäraja on ollut suljettuna jo jonkin aikaa.

Eduskunta käsittelee paraikaa nk rajaturvallisuuslakia, jonka tarkoituksena on ainoastaan torjua Venäjän maahamme maahantulijoita hyväksikäyttäen kohdistama hybridihyökkäys. Lakiesityksestä on kiistelty julkisuudessa laajasti ja väitetty sen olevan mm. ”perustuslain vastainen”. Lakia on kuitenkin koko ajan valmisteltu poikkeuslakina, mikä määritelmällisesti mahdollistaa poikkeamisen perustuslaista, joten siksi syytös on ontuva. Tästä johtuen lain hyväksyntä vaatii eduskunnassa 2/3 enemmistön ja kiirelliseksi julistaminen, ts. että se saadaan voimaan käytännössä heti, vaatii 5/6 enemmistön.

Uutta lakia käytettäisiin vain määräaikaisesti erillisellä hallituksen päätöksellä poikkeuksellisissa tilanteissa, kun muut keinot eivät riitä. Haavoittuvimmassa asemassa olevat on laissa huomioitu eikä turvapaikanhakua esim. muualta Suomessa olla rajaamassa.

Rajaturvallisuuslaki ei ratkaise tai poista kaikkia rajaan liittyviä riskejä, vaan tarkoitus on luoda viranomaisillemme lisää lakisääteisiä keinoja torjua ja hallita välineellistetyn maahantulon mahdollista eskaloitumista. Kyse on varautumisesta tilanteisiin, joissa Venäjä järjestäisi tai sallisi massamaisen epätavanomaisen maahantulon yrittämisen. Suomen viranomaisilla on hyvä kyky turvata rajaa, mutta edellisen syksyn ja talven tapahtumat ovat osoittaneet, että valtuuksia on kehitettävä.

Vaikka rajaturvallisuuslaki hyväksyttäisiin eduskunnassa, ei se tarkoita suoraan sitä, että itärajaa tulisi avata edes rajoitetusti. Sulkutilaan vaikuttaa ensisijaisesti arvio Venäjältä Suomeen kohdistuvasta välineellistetyn maahantulon uhasta. Rajan mahdollisen avaamisen tasolle, jolla se oli ennen täyssulkua, on tapahduttava asteittain ja vasta kun voimme olla riittävän varmoja siitä, ettei Venäjän sallima haitallinen maahantulovirta jatku.