Tietoa Jukka Kopra

Olen suomalainen poliitikko ja kokoomuksen kansanedustaja vuodesta 2011. Olen toiminut Lappeenrannan kaupunginvaltuuston jäsenenä vuosina 1997–2004 ja uudelleen vuodesta 2008. Voimakkaana oikeudenmukaisuuden ja totuuden etsijänä uskon, että Suomen menestystä edistetään parhaiten parantamalla talouskasvua ja työpaikkojen määrää.

maaliskuu 2023

Kaakkois-Suomen elinvoima on tärkeää koko Suomelle

21.03.2023|Ajankohtaista|

Sota ja kriisit ovat muuttaneet Kaakkois-Suomen asemaa. Itärajan hyvinvoinnin varmistaminen ei ole enää vain aluepolitiikkaa vaan koko Suomen turvallisuuskysymys. Alueella on hyvät menestymisen mahdollisuudet, mutta apuakin tarvitaan. Lappeenrantalaisen kolmannen kauden kansanedustajan Jukka Kopran (kok.) työtä sekä valtakunnan politiikassa kuin paikallispolitiikassa on leimannut viimeisen vuoden ajan Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa. Kopra on jäsenenä eduskunnan puolustusvaliokunnassa ja toimii samalla muun muassa Etelä-Karjalan maakuntahallituksen puheenjohtajana. Puolustusvaliokunta on ollut tärkeässä roolissa Suomen Nato-tiellä ja maakuntahallituksessa on puolestaan jouduttu miettimään, miten paikallinen liike-elämä selviää rajakaupan vähenemisestä. - Oppositiosta on vaikea vaikuttaa, mutta olimme kuitenkin kirittämässä  Suomen määrätietoista suhtautumista Venäjän hyökkäyssotaan ja että Suomi alkoi auttaa Ukrainaa. [...]

helmikuu 2023

Poliisin resursseja lisättävä

27.02.2023|Ajankohtaista|

Suomen turvallisuuteen kohdistuu tänä päivänä enemmän haasteita kuin pitkään aikaan. Vaikkei maahamme kohdistukaan suoraa sotilaallista uhkaa, on Euroopan turvallisuustilanne vakavalla tavalla kiristynyt Venäjän hyökkäyssodan myötä. Kotimaassa järjestäytynyt rikollisuus kasvaa ja erilaiset huumeparonit kekkaloivat julkisuudessa median suotuisalla myötävaikutuksella. Toissa vuonna ihminen hakattiin kuoliaaksi Kaivopuistossa, eikä henkirikoksesta nostettu syytettä kun oli epävarmuus, kuka tapahtumaan osallistuneista epäillyistä kuolettavan iskun antoi. Jengirikollisuus pääkaupunkiseudulla leviää ja raaistuu. Myös poliisi on toistuvasti ilmaissut huolensa tilanteesta. Suuria huumerikoksia on saatu ratkaistua ja niistä on käyty oikeutta pitkään. Tekijät ovat saaneet pitkiä tuomioita ja tapaukset ovat olleet runsaasti esillä. Suomen poliisi on tehnyt erittäin hyvää työtä ratkoessaan nämä [...]

Kaakkois-Suomen elinvoima on varmistettava

26.02.2023|Ajankohtaista|

Venäjän hyökkäyssodan myötä Kaakkois-Suomen haasteet kärjistyvät. Sodan johdosta on peruuntunut monia valtion päättämiä isoja hankkeita. Turismi ja rajakauppa eivät tuo tuloja entiseen malliin. EU-rahoitusta on menetetty. Kun näitä uusia haasteita tarkastellaan jo olemassa olevien kuten väestön ikääntymisen, työttömyyden, investointien vähyyden ym. kanssa, on selvää, että on tehtävä paljon töitä Kaakon elinvoiman varmistamiseksi. Pahimmillaan tilanne voi johtaa siihen, että alue ei kehity muun Suomen kanssa samaa vauhtia, mistä syntyy uudenlaisia ongelmia, joista vähäisin ei ole alueen väestön tyytymättömyys. Tällaista tilannetta voi myös Venäjä yrittää hyödyntää hämmentämällä ja herättämällä eripuraa ja tällä voi olla koko Suomeen vaikutusta. Siksi Kaakkois-Suomen elinvoiman varmistaminen [...]

Yhteistyöllä vauhtia rajamaakuntien elinvoimaan

23.02.2023|Ajankohtaista|

Etelä-Karjalalla on yhteisiä haasteita erityisesti Viron, Latvian ja Liettuan itärajan maakuntien kanssa. Muun muassa turismin tuottamat tulot vähenevät, tuulivoiman rakentamiseen liittyy rajoituksia, Venäjän aloittaman sodan seurauksena on menetetty EU-rahoitusta, väestö ikääntyy ja vähenee, investointeja ei oikein tule jne. EU:n itärajan maakuntien elinvoiman kehittämiseksi tarvitaan aivan uusia avauksia, sillä riskinä on että edellä mainitut ongelmat kärjistyvät entisestään geopoliittisesta tilanteesta johtuen. Nämä haasteet luovat tilanteen, jossa rajamaakunnat saattavat jäädä jälkeen muiden alueiden kehityksestä. Esimerkiksi jos tuulivoimaa ei voida tuottaa, sähkönsiirtojärjestelmät eivät kehity ja alueiden houkuttelevuuus ympäristöystävällistä energiaa tarvitsevan teollisuuden ja yritysten kannalta heikkenee. Rajamaakuntien vetovoima voi vähentyä, mikä on haitallista kehitykselle ja [...]

Kaakon elinvoima on koko Suomen turvallisuuskysymys

21.02.2023|Ajankohtaista|

Jero Ahola ja Olli Pyrhönen kiinnittävät kirjoituksessaan (ES 18.2.2023) huomiota Itä- ja Kaakkois-Suomen tuulivoimarakentamiseen. Aihe on itärajan tuntumassa haastava, ja asiaa tutkimaan on asetettu selvitysmies kenrl. evp Arto Räty. Julkisuuteen tulleiden tietojen perusteella selvitysmies ei tarjoa valmista ratkaisua asiaan, mutta esittää kansallisen energiastrategian laatimista. Ehdotus on kannatettava. Puolustusvaliokunnan jäseninä olemme laajasti perehtyneet itärajalle rakennettavien tuulivoimaloiden haasteisiin suhteessa kansalliseen puolustukseen. Kansallisesta turvallisuudesta ei pidä tinkiä, ja on tärkeä ymmärtää, että käsite on moniulotteinen eikä tässäkään asetelmassa ole kyse pelkästään aluevalvonnan tehokuudesta. Jos alueemme jää jälkeen uusien sähkötuotantoratkaisujen sijoittumisessa, eivät myöskään energiaverkot kehity. Tällöin vetovoima uusille investoinneille, teollisuudelle ja yrityksille heikkenee, [...]

Nykyisellä velkalinjalla ei voida jatkaa

14.02.2023|Ajankohtaista|

Suomen talouden hoidossa tarvitaan nyt ryhtiliikettä. Seuraavan hallituksen on aloitettava pitkäjänteinen talouden tervehdyttämisohjelma, jolla suomalainen hyvinvointiyhteiskunta voidaan vielä pelastaa. Tulot ja menot tasapainoon, verotus ihmisille ja yrityksille kannustavaksi, velanoton vaihtoehdoksi uutta tulovirtaa, investointeja ja kasvua. Tulevaisuuden pitää kipinöidä toivoa, ei tuskaa. Kuluneella vaalikaudella on otettu lisää velkaa yli 40 miljardia, josta noin kolmannes on mennyt koronan hoitoon ja toinen kolmannes Ukrainan sodan aiheuttamiin menoihin. Jäljellä olevaa kolmannesta on käytetty lähinnä syömävelkaan ja esimerkiksi tulevaisuutta sekä työllisyyttä hyödyttävät investoinnit on unohdettu. Vastuuton velanotto aloitettiin jo ennen pandemiaa ja sotaa. Velanoton vähättelylle tarvitaan nyt stoppi. Nyt onkin aika rakentaa kokonaistalouden kasvua. Vasta [...]

Ryhmäpuheenvuoro eduskunnassa Ukrainan tukikeskustelussa

06.02.2023|Ajankohtaista|

Arvoisa herra puhemies! Sotaa on käyty jo kahdeksan vuotta, mutta lähes vuosi sitten Venäjä käynnisti uuden laittoman hyökkäyksen Ukrainaan. Tämä hyökkäys ihmisoikeusrikoksineen on jatkoa Venäjän määrätietoiselle imperialistiselle valloituspolitiikalle. Ukrainalla on kansainvälisen lain mukaan täysi oikeus kaikkeen materiaaliseen ja muuhun tukeen sekä huomioon. Suomi osallistuu Ukrainaa tukevaan EUMAM-operaatioon enintään 50 sotilaalla. Kyse on Suomen kannalta merkittävästä tuesta, jolla annamme apua ja osoitamme solidaarisuutta Ukrainalle. Samalla operaatio on osoitus EU:n yhtenäisyydestä ja toimintakyvystä. Kokoomuksen eduskuntaryhmä puoltaa Suomen osallistumista tähän operaatioon. Arvoisa puhemies! Sodan hinta on suuri koko Euroopalle, ja siitä ukrainalaiset maksavat kovinta hintaa päivittäin. Energian hinnan nousu ja muut vaikeudet [...]

tammikuu 2023

Puolustusvälineteollisuus Ukrainan tueksi

25.01.2023|Ajankohtaista|

Venäjän aloittamaa hyökkäyssotaa Ukrainaan on kohta käyty jo vuosi. Venäjän raakuudet, sodankäyntitapa ja johdon ilmaisevat strategiset tavoitteet alleviivaavat sitä, että ainoat keinot saada rauha aikaiseksi on Venäjän johdon kukistaminen tavalla tai toisella. Moskovan nykyisen hallinnon allekirjoittama rauhansopimus toisi todellisuudessa vain muutaman vuoden tauon sotimiseen, ei poistaisi Venäjän imperialistisia pyrkimyksiä. Suomi on antanut Ukrainalle laajasti tukea Suomi on tukenut Ukrainaa 12:lla puolustusmateriaalia sisältävällä tukipaketilla, joiden yhteenlaskettu arvo on noin 590 miljoonaa euroa. Pakettien sisältöä ei kerrottu, mutta julkisuuteen annetuista tiedoista voi päätellä, että ne koostuvat puolustusvoimien luovuttamasta materiaalista. On oikein, että Ukrainaa tuetaan puolustustaistelussa Venäjän hyökkäystä vastaan. Tämä pitää kuitenkin [...]

joulukuu 2022

Maanpuolustusopetusta peruskouluun

13.12.2022|Ajankohtaista|

Esitin eduskunnassa Nato-sopimuksen hyväksymistä koskevassa lähetekeskustelussa maanpuolustuskurssia peruskoulun oppilaille: "Yksi keino edistää maanpuolustustahtoa on levittää oikeaa tietoa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Tähän voisi olla oiva keino viedä aihepiiri peruskouluun maanpuolustusopetuksen muodossa. Esimerkiksi yhdeksännellä luokalla, tai miksei jo aiemminkin, voisi opetussuunnitelmaan kuulua nuorille suunnattu maanpuolustuskurssi, jossa opetettaisiin maanpuolustusjärjestelmän periaatteet, käytäisiin läpi huoltovarmuutta ja omakohtaista varautumista ja niin edelleen. Korostan, että en tarkoita sitä, että sotilaallisia taitoja tulisi opettaa peruskoulussa, siitä ei nyt ole kysymys. Paitsi että suomalaisilla on maanpuolustusvelvollisuus, heillä on myös maanpuolustusoikeus, ja se, että koulujärjestelmä tarjoaisi oppilaille tietoa maanpuolustustaidoista, auttaisi heitä täyttämään tämän velvollisuutensa sekä myöskin oikeutensa". Nato-keskustelussa pitämäni puheenvuoro [...]

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen resursseja lisättävä

06.12.2022|Ajankohtaista|

Uusimmassa suomalaisten maanpuolustustahtoa mittaavassa tutkimuksessa ilmenee, että 83 prosenttia suomalaisista on valmis puolustamaan maataan aseellisesti kaikissa tilanteissa, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta. Asiaa on tutkinut Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta kaksi kertaa vuodessa aina 1970-luvulta lähtien. Tämä kansalaisten maanpuolustustahtoa ilmaiseva luku ei ole koskaan ollut näin korkea. Samassa tutkimuksessa havaittiin, että kahdeksan kymmenestä suomalaisesta on sitä mieltä, että Nato on kansainvälisistä organisaatioista eniten Suomen turvallisuutta lisäävä taho. Venäjän Ukrainaan aloittaman suurhyökkäyksen myötä yhä useampi suomalainen ymmärtää maan aiheuttaman uhkan Suomen turvallisuudelle. Peräti 87 prosenttia suomalaisista kokee Venäjällä olevan kielteinen vaikutus Suomen turvallisuudelle. Ukrainan sota osoittaa, että tahto todellakin vie läpi vaikka harmaan kiven. Venäjä [...]

Go to Top