Tietoa Jukka Kopra

Olen suomalainen poliitikko ja kokoomuksen kansanedustaja vuodesta 2011. Olen toiminut Lappeenrannan kaupunginvaltuuston jäsenenä vuosina 1997–2004 ja uudelleen vuodesta 2008. Voimakkaana oikeudenmukaisuuden ja totuuden etsijänä uskon, että Suomen menestystä edistetään parhaiten parantamalla talouskasvua ja työpaikkojen määrää.

joulukuu 2022

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen resursseja lisättävä

06.12.2022|Ajankohtaista|

Uusimmassa suomalaisten maanpuolustustahtoa mittaavassa tutkimuksessa ilmenee, että 83 prosenttia suomalaisista on valmis puolustamaan maataan aseellisesti kaikissa tilanteissa, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta. Asiaa on tutkinut Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta kaksi kertaa vuodessa aina 1970-luvulta lähtien. Tämä kansalaisten maanpuolustustahtoa ilmaiseva luku ei ole koskaan ollut näin korkea. Samassa tutkimuksessa havaittiin, että kahdeksan kymmenestä suomalaisesta on sitä mieltä, että Nato on kansainvälisistä organisaatioista eniten Suomen turvallisuutta lisäävä taho. Venäjän Ukrainaan aloittaman suurhyökkäyksen myötä yhä useampi suomalainen ymmärtää maan aiheuttaman uhkan Suomen turvallisuudelle. Peräti 87 prosenttia suomalaisista kokee Venäjällä olevan kielteinen vaikutus Suomen turvallisuudelle. Ukrainan sota osoittaa, että tahto todellakin vie läpi vaikka harmaan kiven. Venäjä [...]

marraskuu 2022

Vuoden karjalainen kirja 2022: ”Tekla – Tahtonainen”

26.11.2022|Ajankohtaista|

Minulla oli kunnia Karjalan Liiton hallituksen varapj:na toimia vuoden Karjalaisen Kirjan valitsijana. Vuoden 2022 Karjalainen Kirja on Helena Kujalan "Tekla - Tahtonainen". Karjala-talolla oli lauantaina 26.11. Pitäjäpäivät, joilla julkistin valintani. Onnittelut kirjailija Helena Kujalalle. Teoksessa on jäätäviä yhtymäkohtia tähän päivään. Tekla Hultin piti merkittävimpänän poliittisena saavutuksenaan lainsäädäntöä, jolla ulkomaalaisilta kiellettiin maan ostaminen Viipurin läänissä. Kuulostaako tutulta? Tekla - Tahtonainen kertoo Tekla Hultinin elämästä. Teos kirjoitettu autofiktion muotoon kuitenkin siten, että se perustuu arkistolähteisiin. Varsin mukaansa tempaava teos, jota voin suositella kaikkien luettavaksi. Tekla Hultin oli monessa ensimmäinen. Hän oli ensimmäinen tohtoriksi väitellyt suomalainen nainen, naiskagaalin perustaja ja tuli valituksi [...]

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen itsenäisyys varmistettava

13.11.2022|Ajankohtaista|

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen tulee varmistaa itsenäinen päätöksenteko tulevaisuudessa. Hyvinvointialueiden rahoituksen alijäämiä ei voida enää kattaa alueen kuntien päätöksillä rahoituksen siirtyessä valtiolle. Kertynyt alijäämä voi aiheuttaa ministeriöiden ja alueen välisen arviointimenettelyn, jos tulot eivät riitä kattamaan menoja. Ongelmana on, että suurin osa Suomen hyvinvointialueista uhkaa aloittaa toimintansa ilman riittävää rahoitusta. Vaje on valtiovarainministeriön mukaan yhteensä jopa miljardi euroa. Mm. hoitajamitoituksen kasvu, syventyneet rekrytointiongelmat, korkea inflaatio ja palkkaratkaisujen kustannukset nostavat menoja koko Suomessa. Palvelujen järjestämisen ja lainanottovaltuuksien arviointi voivat pahimmillaan johtaa hyvinvointialueiden yhdistämiseen. Käytännössä pienet alueet ovat vaarassa. Vähenevän väestön Etelä-Karjalalle tämä on todellinen uhkakuva. Rahoituksen riittävyys tulee korostumaan palvelujen turvaamisen ja kestävän [...]

lokakuu 2022

Merikaapelien sijaintitiedot tulee suojata paremmin

30.10.2022|Ajankohtaista|

Tein hallitukselle kirjallisen kysymyksen merikaapelien turvallisuudesta. Merikaapelit ovat Suomelle elintärkeitä tietoliikenteen ym. takia ja sen lisäksi, että ne on fyysisesti suojattu tulisi niiden tarkka sijainti kuitenkin salata. Näin ei kuitenkaan ole, vaan sijaintitiedot löytyvät netistä. Maito on jo tehtyjen kaapeleiden osalta kaatunut maahan, mutta jatkoa ajatellen olisi syytä muuttaa sijaintitietojen julkistamiskäytäntöä siten, ettei tietoja enää kerrota. Kirjallisen kysymyksen teksti on tässä:   Kirjallinen kysymys kriittisten merikaapeleiden turvallisuuden parantamisesta Eduskunnan puhemiehelle Ulkomaille suuntautuvat tietoliikenneyhteydet ovat Suomen huoltovarmuuden kannalta elintärkeitä. Merenpohjassa sijaitsevien merikaapelien välityksellä kulkee lähes kaikki kansainvälinen viestintä. Kansallinen turvallisuus ja kyberturvallisuuteen liittyvät kysymykset ovat olleet merkityksellisiä kaapeliverkkoja rakennettaessa ja kehitettäessä. [...]

Jengirikollisuus on kasvava ongelma

18.10.2022|Ajankohtaista|

Suomessa toimii nykyisin lukuisia katujengejä ja niissä on yhteensä jäseniä noin 200. Jäsenistä 90% on täysi-ikäisiä ja 95% ulkomaalaistaustaisia. Rikosten määrä on lisääntynyt ja erityisesti nuorten tekemät väkivaltarikokset ovat kasvaneet rajusti samalla kun ne ovat raaistuneet. Väkivaltaa ihannoidaan, kynnys sen käyttöön on laskenut ja rikokset yhä useammin kohdistuvat myös ulkopuolisiin. Suomi on Ruotsin tiellä ja on selvää, että tämän haitallisen ilmiön eteneminen on pysäytettävä. Suomessakin on jo nähty oikeuslaitokseen kohdistuvia uhkatilanteita ja vankiloiden henkilökunnan uhkailu ja kiristysyritykset ovat arkipäivää. Poliisia uhkaillaan ja haastetaan yhä useammin. Marinin hallitus on laatinut ministeri Ohisalon johdolla sisäisen turvallisuuden selonteon, mutta siinä ei juurikaan huomioida [...]

Reserviläisten suojavarusteet verovähennyskelpoisiksi

05.10.2022|Ajankohtaista|

Reserviläisten suojavarusteet tulee luokitella verovähennyskelpoisiksi. Elämme ajassa, jossa kaiken maanpuolustustyön tukeminen on tärkeää. Suuri reservimme on oleellinen osa Suomen maanpuolustusta ja siksi myös reservin varusteiden pitää olla ajan tasalla ja reserviläisten täytyy voida hankkia kunnollisia varusteita edullisemmin. Olen tehnyt suojavarusteiden verovähennysoikeuden edistämiseksi eduskunnassa toimenpidealoitteen. Käytännössä vähennysoikeus voisi toteutua esimerkiksi niin, että Puolustusvoimat ylläpitäisi listaa hyväksytyistä verovähennykseen oikeuttavista varusteista ja tarvikkeista, jolla varmistettaisiin se, että reserviläisten hankkimat varusteet ovat riittävän hyviä ja yhteensopivia. Näin vähennyksen avulla hankitut varusteet olisivat käyttökelpoisia myös mahdollisessa palvelukseen kutsumis- tai liikekannallepanotilanteessa. Reserviläistoimintaan osallistuvat voisivat hankkia näitä hyväksyttyjä varusteita arvonlisäverovapaasti tai vaihtoehtoisesti niiden hankintahinnan voisi vähentää tuloverotuksessa. [...]

elokuu 2022

Slava Ukraini -kylttikampanja Lappeenrannassa

15.08.2022|Ajankohtaista|

Toteutimme muutaman tuttavan kanssa Slava Ukraini -kylttikampanjan Lappeenrannassa. Kyltit ovat lyhtypylväissä elokuun puolesta välistä marraskuun 2022 puoleen väliin. Halusimme tuoda esiin kannatustamme Ukrainan puolustustaistelulle sekä nostaa esiin Ukrainan asiaa Lappeenrannassa, sillä Ukrainan värit eivät järin ole näkyneet Lappeenrannan katukuvasssa. Maksamme kylttikampanjan itse ja kustannuksiin osallistuvat Jukka Kopran lisäksi Arttu Muukkonen, Tommi Laitinen, Ville Kauppi, Jukka Niiranen, Kari Niiranen, Maarit Eskola-Heikkinen ja Juha Simpura. Linkkejä asiaa koskeviin juttuihin: Slava Ukraini -kylttejä ilmestyi kadulle Lappeenrantaan (Yle) Lappeenrannan kaduille ilmestyi Slava Ukraini -kylttejä (Iltasanomat) Lappeenrannan katukuvaan ilmestyi kylttejä (Etelä-Saimaa)

Voiko Venäjä demokratisoitua

04.08.2022|Ajankohtaista|

Kuluneen vuoden tapahtumat ovat nostaneet Suomen turvallisuuteen liittyvät seikat ennennäkemättömällä tavalla keskusteluun ja päätöksentekoon. Venäjän aloittama julma suurhyökkäys Ukrainaan, jossa Venäjä sumeilematta murhaa siviiliväestöä ja tuhoaa infrastruktuuria on osaltaan johtanut siihen, että Suomen turvallisuuspoliittinen asema on arvioitu uudelleen. On tehty monia turvallisuuttamme lisääviä toimia, joista merkittävin on Nato-jäsenyyden hakeminen. Tärkeimpiä Suomen turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat kuitenkin aito kansanvalta, oikeusvaltio, sananvapaus, tasa-arvo - toisin sanoen moderni länsimainen demokratia. Kun ihmiset voivat luottaa vallitsevaan järjestelmään ja vaikuttaa sen kehittämiseen, syntyy yhteiskunta, jossa halutaan olla mukana ja joka kykenee ihmisyyden saralla parempiin saavutuksiin kuin mikään muu aiemmin nähty malli.  Historia osoittaa, että demokraattiset [...]

heinäkuu 2022

Turistiviisumien myöntäminen venäläisille lopetettava

27.07.2022|Ajankohtaista|

Tein hallitukselle kirjallisen kysymyksen siitä, milloin ja miten se aikoo lopettaa turistiviisumien myöntämisen venäläisturisteille. Venäjä rikkoo Ukrainaa vastaan käymällään sodalla ja sotarikoksillaan kansainvälistä oikeutta ja valtioiden koskemattomuutta. Suomi tukee muiden länsimaiden kanssa Ukrainaa. On moraalisesti väärin, että tässä tilanteessa Venäjän kansalaisilla olisi oikeus huvitella Suomessa tai EU-alueella, kun Venäjä käy tuhoamissotaa Ukrainaa vastaan. Siksi viisumien myöntäminen on toistaiseksi keskeytettävä.   Kirjallisen kysymyksen teksti: Kirjallinen kysymys turistiviisumien myöntämiskiellosta venäläisille Eduskunnan puhemiehelle Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa jatkuu jo viidettä kuukautta. Toimillaan Venäjä on rikkonut kansainvälistä oikeutta ja valtioiden koskemattomuutta sekä syyllistynyt sodassa lukuisiin ihmisoikeusrikkomuksiin. Mitään merkkejä sotatoimien päättämiseksi ja rauhan tavoittelemiseksi ei ole [...]

Nato-Suomi: divarista liigaan

05.07.2022|Ajankohtaista|

Suomen Nato-jäsenyys etenee kovaa vauhtia. Liittymispöytäkirja on allekirjoitettu ja Suomi on Naton tarkkailijajäsen. Poliittisessa mielessä seuraava askel on muiden jäsenmaiden toimesta tapahtuva Suomen jäsenyyden ratifiointi, sotilaallisesti seuraavaksi aletaan laatia Nato-Suomen puolustussuunnitelmaa. Jäsenyysprosessin alku ei ole sujunut kitkatta, vaan olemme esimerkiksi saaneet kummastella Turkin kyseenalaistavaa toimintaa suhteessa Suomen jäsenyyteen. Sellaiseen meidän on syytä tottua. Nato-jäsenyyden myötä Suomi nousee turvallisuuspolitiikan divarisarjasta liigaan. Maailman ja erityisesti Euroopan turvallisuusasiat ovat eri tavalla läsnä Nato-Suomen arjessa, teoillamme ja tekemättä jättämisillä on aiempaa laajempi merkitys. Meihin ei välttämättä jatkossa enää suhtauduta hyväntahtoisesti nyökytellen vaan olemme vahvemmin mukana kansainvälisessä pelissä, jossa osapuolet hyödyntävät tilanteita ja näkökulmia [...]

Go to Top