Tietoa Jukka Kopra

Olen suomalainen poliitikko, kokoomuksen kansanedustaja vuodesta 2011 ja perustamani ohjelmistoyritys Enerity Solutions Oy:n pääomistaja. Olen toiminut Lappeenrannan kaupunginvaltuuston jäsenenä vuosina 1997–2004 ja uudelleen vuodesta 2008. Voimakkaana oikeudenmukaisuuden ja totuuden etsijänä uskon, että Suomen menestystä edistetään parhaiten parantamalla talouskasvua ja työpaikkojen määrää.

helmikuu 2021

Kirjallinen kysymys 5G-verkkojen peitosta Kaakossa

25.02.2021|Ajankohtaista|

Teimme Kaakon kansanedustajien kanssa yhdessä hallitukselle kirjallisen kysymyksen Kaakkoisen Suomen 5G-verkkojen kattavuudesta. Asiasta on ollut julkisuudessa ristiriitaisia uutisia ja on hyvä, että asia selvitetään. Pyysin kaikkia Kaakkois-Suomen kansanedustajia allekirjoittamaan kysymyksen. Haasteena Kaakon 5G-verkkojen suhteen on se, että Venäjällä on ITU:n sopimuksen mukaisesti käytössään 5G-taajuuksia satelliittikäytössä 3,6-3,8 Ghz alueella. Tämä on täysin oikeutettua ja tehtyjen sopimusten mukaista. Tästä johtuen suomalainen 5g-liikenne ei saa vuotaa valtakunnan rajan yli. Siksi vaikuttaa siltä, että itärajan tuntumassa n. 30 km säteellä Suomeen päin ei täysin vapaasti voida koko taajuusaluetta käyttää, vaan pistemäisesti, kiilamaisesti eli erittäin rajoitetusti. Jotkut markkinatoimijat kuitenkin puhuvat täydestä peitosta, mikä on kyseenalaista, [...]

Keskustelualoite lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemisesta

22.02.2021|Ajankohtaista|

Kokoomuksen eduskuntaryhmä esittää eduskuntaan ajankohtaiskeskustelua lasten ja nuorten kiusaamiseen, väkivaltaan ja häiriökäyttäytymiseen liittyen. Eduskuntaryhmän mukaan toimenpiteitä lasten ja nuorten suojelemiseksi tarvitaan koulujen lisäksi kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. ”Koronan vaikutukset näkyvät erityisesti lasten ja nuorten arjessa. Kouluissa on siirrytty etäopetukseen, harrastustoiminta on keskeytetty. Nuorille suunnattujen kyselyiden mukaan yksinäisyyden kokemukset ovat vahvistuneet”, eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jukka Kopra sanoo. MTV julkaisi eilen tulokset nuorille suunnatusta kyselystä, jossa 75 prosenttia nuorista kertoi henkisen hyvinvoinnin heikentyneen jonkin verran tai merkittävästi korona-aikana. Kyselyn mukaan nuoret ovat kokeneet ahdistuneisuutta, tylsyyttä ja yksinäisyyttä. Nuoret ovat kärsineet jaksamattomuudesta, koulunkäynnin haasteista ja väsymyksestä. ”Kannamme huolta jokaisesta nuoresta, jotka ovat joutuneet koville korona-arjessa. Nyt [...]

Lasten ja nuorten ongelmiin puututtava nopeammin

22.02.2021|Ajankohtaista|

Mennyt koronavuosi on ollut kaikille haasteellinen, mutta eri tavoin eri yksilöille. Lasten ja nuorten lisääntynyt pahoinvointi, monenlaiset ongelmat, kiusaaminen, häiriökäyttäytyminen ja väkivalta ovat huolestuttavasti nousseet esille. Todellisuudessa pinnan alla kuplii vieläkin enemmän. Siksi Kokoomuksen eduskuntaryhmä haluaa käydä eduskunnan ajankohtaiskeskustelun lasten ja nuorten kiusaamiseen, väkivaltaan ja häiriökäyttäytymiseen liittyen. Toimenpiteitä lasten ja nuorten suojelemiseksi tarvitaan koulujen lisäksi kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Koronan vaikutukset tuntuvat lasten ja nuorten arjessa. Kouluissa on siirrytty etäopetukseen, harrastustoiminta on keskeytetty. Nuorille suunnattujen kyselyiden mukaan yksinäisyyden kokemukset ovat vahvistuneet. Joissakin perheissä lapset ovat olleet tyytyväisiä lisääntyneestä yhteisestä ajasta vanhempien kanssa, mutta toisissa tilanne on hyvin toisenlainen. Pelkkä elämänpiirin kaventuminen [...]

Ei enää korotuksia polttoaineiden hintoihin

20.02.2021|Ajankohtaista|

Nykyinen hallitus on kaudellaan tehnyt maamme historia suurimmat polttoaineverojen korotukset. Ne tulivat voimaan vuoden 2021 alussa. Tehdyt korotukset vaikeuttavat autoa työmatkoihin käyttävien ja joukkoliikennealueiden ulkopuolella asuvien ihmisten asemaa. Nyt on käynyt ilmi, että hallitus suunnittelee uusia korotuksia, peräti korotusautomaattia. Tarkoitus on luoda myyntilupajärjestelmä, nk. jakeluoikeuksien myyntimalli, jonka myötä polttoaineiden hinnat nousisivat rajusti. On ennustettu jopa 40 sentin hinnannousua litrahinnalle. Todettakoon, että malli on Marinin hallituksen oma keksintö, sillä esim. missään muussa EU-maassa ei tällaista järjestelmää ole käytössä. Tällaista kansalaisten kurittamista ei tule hyväksyä. Hallitus aikoo valmistella oman päästökauppa-mallinsa, jolla rajoitetaan bensiinin ja dieselin myyntiä. Liikenne- ja viestintäministeriön valmistelema malli [...]

Kuntavaalit on järjestettävä turvallisesti

17.02.2021|Ajankohtaista|

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti ilmoitti, että kuntavaalien ajankohtaa on arvioitava koronatilanteen takia uudelleen. Päätös kuntavaalien mahdollisesta siirtämisestä on tehtävä helmikuun aikana. Kuntavaalit on tarkoitus pitää 18.4.2021. Kun ylin laillisuusvalvoja näin sanoo, on asia otettava vakavasti. Koronatilanteen vaikutus vaalien ajankohtaan ja mahdolliseen siirtoon on arvioitava. Jos epidemiataso muodostaa uhan äänestämässä käyville ihmisille, on vaalien siirtoa harkittava. Asia on linjattava helmikuun aikana, mutta pitää huomioida, että tautitilanteessa voi maalis-huhtikuussakin tapahtua sellaisia muutoksia, jotka saattavat viime metreilläkin estää vaalien järjestämisen. Tällöin on oltava valmiiksi mietittynä yhteisesti sovitut kriteerit ja mekanismit, jolla tilannetta seurataan ja ratkaisu mahdollisesta siirtämisesta tehdään. Asia on otettava vakavasti ja suunniteltava [...]

Verovähennys urheiluseuroille tehtävistä lahjoituksista

07.02.2021|Ajankohtaista|

Monet urheiluseurat ovat koronan takia ahdingossa ja toiminnan jatkuminen on uhattuna. Tilannetta helpottaisi, jos urheiluseuroille lahjoittaminen 850 euroon asti tehtäisiin verovähennyskelpoiseksi samalla tavoin kuin kuin yliopistoille lahjoittaminen jo on. Hallituksen on tartuttava asiassa toimeen. Urheiluseurat ympäri maan tekevät mittaamattoman tärkeää ja arvokasta työtä lasten ja nuorten henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin ja kasvun edistäjänä. Valitettavasti koronakriisi on ajanut monet urheiluseurat taloudelliseen ahdinkoon. Toiminnan jatkuminen on monin paikoin uhattuna. Yksi keino laajentaa toiminnan rahoituspohjaa on helpottaa yksityishenkilöiden lahjoituksia urheiluseuroille laajentamalla verovähennysoikeus myös urheiluseuroille kohdennettuihin yksityishenkilöiden lahjoituksiin. Nykyisen tuloverolain mukaan yksityishenkilö voi vähentää ansiotulostaan vähintään 850 euron rahalahjoituksen, joka on tehty tiedettä [...]

tammikuu 2021

Pienyrittäjät kohtuuttomassa tilanteessa

26.01.2021|Ajankohtaista|

ELY-keskukset ovat päättäneet periä toiminimiyrittäjiltä takaisin koronatukia. ELYt ovat myöntäneet, että ne ovat virheellisesti tulkinneet yrittäjän itselleen maksaman palkan koronatuen hyväksyttäväksi kustannukseksi. Virhe ajaa toiminimiyrittäjät kohtuuttomaan tilanteeseen. Epätoivoisessa tilanteessa olevia yrittäjiä on neuvottu viranomaisten toimesta niin, että myös yrittäjän palkkakulut korvataan. Nyt kun kehittämishankkeet on tehty, rahoja peritäänkin takaisin. Hallitus päätti keväällä yritysten tukemisesta, tarkoituksenaan lieventää koronakriisin aiheuttamia vahinkoja yrityksille. Tuet päätettiin jakaa Business Finlandin ja ELY-keskusten kautta yritysten kehittämistukina. Kehittämistukien käyttöön koronatukina kohdistui kritiikkiä, minkä jälkeen yrityksille luotiin ns. kustannustuki. Yksinyrittäjällä tai yhdestä kahteen henkeä työllistävällä yrityksellä usein suuri osa yrityksen kuluista menee palkkoihin. Tukirahaa olisi kyllä saanut käyttää [...]

Suomi voisi olla edelläkävijä sähköpolttoaineissa

08.01.2021|Ajankohtaista|

Suomessa tehdään uraa uurtavaa työtä nk Power-2-X -teknologian kehittämiseksi. Edelläkävijänä ja kehityksen keskuksena toimii LUT Yliopisto Lappeenrannassa. P2X-teknologia voi olla ratkaisu energiaongelmaan, sillä sen avulla voidaan tehdä myös polttoaineita. Tämä tapahtuu uusiutuvan energian avulla kemiallisesti, siten, että esimerkiksi teollisista prosesseista tai päästöistä erotellaan hiilidioksidia sekä vedestä vetyä jotka yhdistetään esimerkiksi kaasumolekyyliksi. Tuotos voidaan edelleen jalostaa vaikka synteettiseksi polttoaineeksi, joka käy sellaisenaan nykyisiin autoihin. Erona vain se, että sen käyttö ei lisää ilmakehän hiilidioksidikuormaa. Millainen energia voisi olla luonnonmukaisempaa kuin tämä? Maailmalla on käynnissä kova kisa teknologian kehittämiseksi ja Suomi on kärjessä mukana. Voittaja saattaa saada kunnian olla osana maailman [...]

joulukuu 2020

Sisäministeri on ymmärtänyt tehtävänsä väärin

28.12.2020|Ajankohtaista|

Kansanedustajan mielestä kielteisen päätöksen saaneet on palautettava lähtömaihin mahdollisimman nopeasti. Kokoomuksen kansanedustaja Jukka Kopra vaatii pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitusta ryhtymään toimiin turvapaikkapolitiikan uudistamiseksi. Kopran mukaan kokoomus haluaa kehittää turvapaikkajärjestelmää siten, että järjestelmän väärinkäyttö estetään ja sen kautta tarjottava apu kohdentuu aidosti hädänalaisille. – Suomen turvapaikkajärjestelmä on päivitettävä 2020-luvulle. Rajan ylittämiseen ja turvapaikan hakemiseen kohdemaan sisällä perustuva turvapaikanhaku on minimoitava ja siirryttävä kaikkein hädänalaisimpien valikointiin mahdollisimman läheltä lähtömaita. Kokoomus haluaa tehostaa Suomen turvapaikanhakujärjestelmää ja turvata sen laadun. Kielteisen päätöksen saaneet on palautettava lähtömaihin mahdollisimman nopeasti, Jukka Kopra toteaa tiedotteessa. Hän huomauttaa, että vaikka Suomen turvapaikkajärjestelmä palveli pitkään hyvin, ei nykyinen [...]

Go to Top