Jero Ahola ja Olli Pyrhönen kiinnittävät kirjoituksessaan (ES 18.2.2023) huomiota Itä- ja Kaakkois-Suomen tuulivoimarakentamiseen. Aihe on itärajan tuntumassa haastava, ja asiaa tutkimaan on asetettu selvitysmies kenrl. evp Arto Räty.

Julkisuuteen tulleiden tietojen perusteella selvitysmies ei tarjoa valmista ratkaisua asiaan, mutta esittää kansallisen energiastrategian laatimista. Ehdotus on kannatettava. Puolustusvaliokunnan jäseninä olemme laajasti perehtyneet itärajalle rakennettavien tuulivoimaloiden haasteisiin suhteessa kansalliseen puolustukseen.

Kansallisesta turvallisuudesta ei pidä tinkiä, ja on tärkeä ymmärtää, että käsite on moniulotteinen eikä tässäkään asetelmassa ole kyse pelkästään aluevalvonnan tehokuudesta. Jos alueemme jää jälkeen uusien sähkötuotantoratkaisujen sijoittumisessa, eivät myöskään energiaverkot kehity. Tällöin vetovoima uusille investoinneille, teollisuudelle ja yrityksille heikkenee, mistä seuraa, että jäämme jälkeen muun Suomen kehityksestä.

Tällaisella tapahtumainkululla voi olla uusia turvallisuutta heikentäviä vaikutuksia, jotka on estettävä. Kaakkois-Suomen elinvoiman varmistaminen ei enää ole aluepolitiikkaa, vaan koko Suomen turvallisuuden kannalta tärkeää.

Selvitysmiehen esittämä ja Aholan ja Pyrhösen kannattama ehdotus kansallisen energiastrategian laatimisesta on hyvä ja mielestämme sitä pitää alkaa tehdä ripeästi. Strategiassa tulee tunnistaa alueiden taantumisesta aiheutuvat turvallisuusriskit sekä kehittää ratkaisut itärajan maakuntien erityistilanteeseen.

Strategian tulee kattaa kaikki mahdolliset vähäpäästöiset energiatuotantovaihtoehdot.

Julkaistu yhdessä Hanna Holopaisen kanssa Etelä-Saimaassa 21.2.2023.

Aholan ja Pyrhösen yleisönosastokirjoitus Etelä-Saimaassa