Suomi osallistuu tänä kesänä ensimmäistä kertaa Naton rauhan ajan tehtäviin. Helmikuussa tehdyn päätöksen mukaisesti Suomen ilmavoimien hävittäjäosasto osallistuu Naton ilmapuolustuksen toimintaan (Air Shielding) muun muassa Romaniassa. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jukka Kopra (kok.) vieraili Romanian Mihail Kogălniceanun lentotukikohdassa ja tapasi Nato-tehtäviin parhaillaan osallistuvaa Suomen ilmavoimien osastoa.

Rauhan ajan tehtävillä Nato osoittaa valmiutta ja puolustuskykyä. Lähes kaikki Naton jäsenmaat osallistuvat yhteisen puolustuksen rauhan ajan tehtäviin joko pysyvällä kontribuutiolla tai säännöllisellä rotaatiolla. Ilmapuolustuksen (Air Shielding) tavoitteena on turvata liiton ilmatila. Se toteutetaan jatkuvalla läsnäololla.

”Ilmapuolustuksella osoitamme, että Nato on valmis – 24 tuntia vuorokaudessa, 365 päivää vuodessa –reagoimaan nopeasti mahdollisiin ilmatilan loukkauksiin”, Kopra toteaa.

Lentotukikohdassa Kopra tutustui operaatioon sekä Suomen rooliin operaatiossa. Kopra painottaa rauhan ajan tehtävien merkitystä Suomen näkökulmasta.

”Osallistuminen edistää maamme Nato-integraatiota, Suomen joukkojen osaamista ja siten myös puolustuskykyämme. Osallistumalla kehitämme myös omaa toimintaamme Natossa”, Kopra toteaa

”Käynnin perusteella voi todeta, että kykymme tuottaa turvallisuutta ja osallistua täysipainoisesti tällaisiin operaatioihin on käytännössäkin erittäin hyvä. Suomalainen osaaminen on maailman huippuluokkaa myös Ilmavoimien toiminnan saralla, se tuli konkreettisesti havaittua”, Kopra jatkaa.

Kopra katsoo, että Suomen osallistuminen rauhan ajan tehtäviin on myös Suomelle ulko- ja turvallisuuspoliittisesti merkittävä.

”Osallistuminen rauhan ajan tehtäviin on viesti sekä liittolaisillemme että Naton ulkopuolella oleville maille, että olemme aktiivinen liittolainen, joka osallistuu täysimääräisesti Naton kaikkeen toimintaan ja sitoutuu liittokunnan kattavaan pelotteeseen ja yhteiseen puolustukseen”, Kopra toteaa.