26 05, 2021

Terrorismilainsäädäntöä tiukennettava

26.05.2021|Ajankohtaista|0 Kommenttia

Suomen terrorismia koskevaa lainsäädäntöä on tiukennettava. Tämä on tullut varmasti kaikille selväksi maailman tapahtumia seuratessa. Siksi on hyvä, että hallitus esittää rikoslakiin sisältyvien terrorismirikosten rangaistussäännöksiä tiukennettavaksi. Esitys lainsäädännön muutoksista on paraikaa eduskunnan käsittelyssä. Esityksessä on hyviä muutoksia, mm. se, että jatkossa rangaistukseen riittäisi jo se, että henkilö hoitaa terroristisen rikollisen toiminnan kannalta olennaista tehtävää. Tällaisen toiminnan rikosnimike olisi terroristiryhmän toimintaan osallistuminen. Uutena rangaistavana tekona säädettäisiin terrorismirikoksiin liittyvä julkinen kehottaminen, tästä saisi jatkossa sakkoa tai kaksi vuotta vankeutta. Myös kehottamisen rahoittaminen tai matkustaminen toiseen maahan sitä tekemään olisi rangaistavaa. Huomioitavaa on, ettei kehottamisen rangaistavuus edellytä rikoksen toteutumista, vaan todellakin pelkkä [...]

21 05, 2021

Sisäiseen turvallisuuteen panostettava enemmän

21.05.2021|Ajankohtaista|0 Kommenttia

Hallitus julkisti sisäisen turvallisuuden selontekonsa 20.5.2021. Selonteko ei ole aivan tasapainoinen, sillä sosiaalipoliittiset keinot painottuvat liikaa perinteisesti sisäministeriön hallinnonalaan kuuluvien keinojen kustannuksella Tosiasia on, että sisäisen turvallisuuden hoitamisessa tarvitaan sekä sosiaalipolitiikkaa, että kovia turvallisuuden keinoja. Esimerkiksi nuorten väkivallan raaistuminen ja järjestäytyneen rikollisuuden yhä vahvempi soluttautuminen Suomen vankiloihin ja yhteiskuntaan ovat ilmiöitä, joihin puuttumisen keinojen on oltava määrätietoisia ja uskottavia. Rosvot on saatava linnaan ja se edellyttää lisää resursseja niin poliisille kuin tuomioistuimillekin. Edustin osaltani Kokoomuksen eduskuntaryhmää sisäisen turvallisuuden selonteon parlamentaarisessa seurantaryhmässä. Ryhmässä kokoomus, perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit jättivät selontekoluonnoksen osalta yhteisen varauman, koska katsoimme, ettei opposition esityksiä otettu selonteon valmistelussa riittävällä [...]

19 05, 2021

Puheenvuoroni julkisen talouden suunnitelman eduskuntakäsittelyssä

19.05.2021|Ajankohtaista|0 Kommenttia

Arvoisa rouva puhemies! Kokoomus haluaa turvata yhteiskuntamme hyvinvointipalvelut. Parhaiten tämä onnistuu, kun taloutta hoidetaan kurinalaisesti siten, että se kasvaa suotuisalla tavalla lisäten työpaikkoja ja verotuloja. Vasemmistohallituksellamme on valitettavasti aivan päinvastainen meininki. Tälle hallitukselle kävi niin kuin joskus käy lapsille, kun lähdetään retkelle: Omat ja kaverien eväät syödään heti retken alussa ja jäädään maha täynnä köllöttelemään auringonpaisteeseen. Vaivalloinen matka ei enää kiinnostakaan, ja jos kiinnostaa, niin se on entistäkin raskaampi, kun saattaakin alkaa sataa vettä, tulla kylmä ja kaiken kukkuraksi ne eväätkin syötiin jo alussa. Hallitus lisäsi pysyviä menoja 1,4 miljardilla hallituskauden alussa ja lupasi kattaa ne taloutta vahvistavilla, työllisyyttä parantavilla [...]

10 04, 2021

VTV – Valvojiakin on valvottava

10.04.2021|Ajankohtaista|0 Kommenttia

Valvojiakin on valvottava Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan toimintaa koskevan julkisen kirjoittelun myötä esiin on noussut useita viraston toimintaa koskevia huolestuttavia seikkoja. Eduskunnan kansliatoimikunnassa päätimme 8.4. pääjohtajan virantoimituksesta pidättämisestä yksimielisesti. Tarkastusvaliokunta tutkii pääjohtajan sekä viraston toimintaa paraikaa ja mietintö valmistunee lähiaikoina. Eduskunnan tilintarkastajat ovat ilmoittaneet vuotta 2020 koskevan erityistilintarkastuksen toteuttamisesta. En usko, että pelkkä vuotta 2020 koskeva tarkastus riittää, sillä se tuskin paljastaa kehityskulkuja ja trendejä. On myös huomioitava, että koronan vaikutus vuoteen 2020 on ollut poikkeuksellinen. Esillä olleet pääjohtajan ja viraston toimintaa koskevat epäkohdat ovat huolestuttavia, mutta niiden selvitys on kesken. Eduskunta selvittää asiaa ja aikanaan päättää seurauksista. Arvostan VTV:n virkamiesten [...]

13 03, 2021

Kirjallinen kysymys itärajan rahtiliikenteen tartuntaturvallisuudesta

13.03.2021|Ajankohtaista|2 Comments

Eduskunnan puhemiehelle Koronan ja erityisesti sen erilaisten virusvarianttien leviämisen myötä tautitilanne on Suomessa nopealla tahdilla kehittynyt vakavaksi. Vastaavia esimerkkiä löytyy Euroopasta muitakin, Suomen naapurimaita myöten. On selvää, että Suomessa on otettu käyttöön uusia rajoitustoimia taudin taltuttamiseksi ja tilanteen pahentuessa myös kireämpiin toimiin on varauduttava. Suomalaisten täytyy jaksaa jatkaa poikkeuksellisessa tilanteessa elämistä edelleen. Huolena on kuitenkin se, ettei ainoastaan suomalaisten kuuliaisuus riitä. Muuntovirukset ovat rantautuneet meille matkustamisen kautta. Vaikka henkilöliikennettä rajoitetaan, pääsee maan rajojen yli Suomeen edelleen tavara- ja muuta työmatkaliikennettä eli ulkomaalaisia henkilöitä ilman pakkotestausta tai todistusta negatiivisesta koronatestistä. Viime aikoina ilmi on tullut myös "salamatkustamista" ja poikkeuksellisten reittien [...]

10 03, 2021

Kuntavaalien siirrosta

10.03.2021|Ajankohtaista|0 Kommenttia

Olen saanut aika lailla postia ja yhteydenottoja vaalien siirtämiseen liittyen. Kun hallituksen tiedottaminen on ilmeisesti nyt keskitetty jonnekin, eikä mitään kuulu, yritän osaltani vastata näin julkisesti saamiini kysymyksiin. On kysytty, miksi ehdokaslistat piti jättää 9.3. jos kerran vaalit siirretään. Siksi, että vaalit voidaan järjestää vain ja ainoastaan laissa määritellyllä tavalla. Jättöpäivänä oli voimassa nykyinen laki, joka siis määrää jättämään listat 40 vuorokautta ennen vaalipäivää. Koska eduskunta ei ole vielä vahvistanut uutta ajankohtaa, mennään siis tällä hetkellä voimassaolevien säädöksien mukaan. Kun vaalilakia muutetaan ja 13.6. vahvistetaan eduskunnassa vaalipäiväksi, pistää se aikataulut sen mukaisiksi, mitä puoluesihteerit ovat viime päivinä sopineet. Jotkut ovat [...]

5 03, 2021

Ravintoloille korvattava sulkemisen haitat

05.03.2021|Ajankohtaista|0 Kommenttia

Suomessa tulee nyt kaikin mahdollisin keinoin pyrkiä huolehtimaan, että yritykset pysyvät pystyssä ja selviävät mahdollisimman terveinä pandemia-ajan yli. Sillä jos me annamme yritystemme kaatua, jälleenrakentaminen vie paljon enemmän aikaa. Jos ei ole yrityksiä ja yrittäjät ovat piipussa eivätkä jaksa enää tehdä, ei maa nouse pandemian jälkeen kovinkaan helpolla. Tämä kannattaa kaikkien pitää mielessä. Viime keväänä hallitus vetosi työmarkkinajärjestöihin, jotta esimerkiksi yllättävän koronatilanteen takia työnantaja voi lomauttaa pika-aikataululla henkilöstöä. Niissä olosuhteissa tämä varmastikin oli paras toimintatapa. Se oli kaikin puolin vastuullista niin työntekijöiden kuin työnantajienkin kannalta. niissä olosuhteissa. Nyt olemme saman kaltaisessa tilanteessa, mutta hallituksen toimintamalli ei ole sama. On pakko [...]

25 02, 2021

Kirjallinen kysymys 5G-verkkojen peitosta Kaakossa

25.02.2021|Ajankohtaista|0 Kommenttia

Teimme Kaakon kansanedustajien kanssa yhdessä hallitukselle kirjallisen kysymyksen Kaakkoisen Suomen 5G-verkkojen kattavuudesta. Asiasta on ollut julkisuudessa ristiriitaisia uutisia ja on hyvä, että asia selvitetään. Pyysin kaikkia Kaakkois-Suomen kansanedustajia allekirjoittamaan kysymyksen. Haasteena Kaakon 5G-verkkojen suhteen on se, että Venäjällä on ITU:n sopimuksen mukaisesti käytössään 5G-taajuuksia satelliittikäytössä 3,6-3,8 Ghz alueella. Tämä on täysin oikeutettua ja tehtyjen sopimusten mukaista. Tästä johtuen suomalainen 5g-liikenne ei saa vuotaa valtakunnan rajan yli. Siksi vaikuttaa siltä, että itärajan tuntumassa n. 30 km säteellä Suomeen päin ei täysin vapaasti voida koko taajuusaluetta käyttää, vaan pistemäisesti, kiilamaisesti eli erittäin rajoitetusti. Jotkut markkinatoimijat kuitenkin puhuvat täydestä peitosta, mikä on kyseenalaista, [...]

22 02, 2021

Keskustelualoite lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemisesta

22.02.2021|Ajankohtaista|0 Kommenttia

Kokoomuksen eduskuntaryhmä esittää eduskuntaan ajankohtaiskeskustelua lasten ja nuorten kiusaamiseen, väkivaltaan ja häiriökäyttäytymiseen liittyen. Eduskuntaryhmän mukaan toimenpiteitä lasten ja nuorten suojelemiseksi tarvitaan koulujen lisäksi kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. ”Koronan vaikutukset näkyvät erityisesti lasten ja nuorten arjessa. Kouluissa on siirrytty etäopetukseen, harrastustoiminta on keskeytetty. Nuorille suunnattujen kyselyiden mukaan yksinäisyyden kokemukset ovat vahvistuneet”, eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jukka Kopra sanoo. MTV julkaisi eilen tulokset nuorille suunnatusta kyselystä, jossa 75 prosenttia nuorista kertoi henkisen hyvinvoinnin heikentyneen jonkin verran tai merkittävästi korona-aikana. Kyselyn mukaan nuoret ovat kokeneet ahdistuneisuutta, tylsyyttä ja yksinäisyyttä. Nuoret ovat kärsineet jaksamattomuudesta, koulunkäynnin haasteista ja väsymyksestä. ”Kannamme huolta jokaisesta nuoresta, jotka ovat joutuneet koville korona-arjessa. Nyt [...]

22 02, 2021

Lasten ja nuorten ongelmiin puututtava nopeammin

22.02.2021|Ajankohtaista|0 Kommenttia

Mennyt koronavuosi on ollut kaikille haasteellinen, mutta eri tavoin eri yksilöille. Lasten ja nuorten lisääntynyt pahoinvointi, monenlaiset ongelmat, kiusaaminen, häiriökäyttäytyminen ja väkivalta ovat huolestuttavasti nousseet esille. Todellisuudessa pinnan alla kuplii vieläkin enemmän. Siksi Kokoomuksen eduskuntaryhmä haluaa käydä eduskunnan ajankohtaiskeskustelun lasten ja nuorten kiusaamiseen, väkivaltaan ja häiriökäyttäytymiseen liittyen. Toimenpiteitä lasten ja nuorten suojelemiseksi tarvitaan koulujen lisäksi kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Koronan vaikutukset tuntuvat lasten ja nuorten arjessa. Kouluissa on siirrytty etäopetukseen, harrastustoiminta on keskeytetty. Nuorille suunnattujen kyselyiden mukaan yksinäisyyden kokemukset ovat vahvistuneet. Joissakin perheissä lapset ovat olleet tyytyväisiä lisääntyneestä yhteisestä ajasta vanhempien kanssa, mutta toisissa tilanne on hyvin toisenlainen. Pelkkä elämänpiirin kaventuminen [...]

Go to Top