14 02, 2023

Nykyisellä velkalinjalla ei voida jatkaa

14.02.2023|Ajankohtaista|0 Kommenttia

Suomen talouden hoidossa tarvitaan nyt ryhtiliikettä. Seuraavan hallituksen on aloitettava pitkäjänteinen talouden tervehdyttämisohjelma, jolla suomalainen hyvinvointiyhteiskunta voidaan vielä pelastaa. Tulot ja menot tasapainoon, verotus ihmisille ja yrityksille kannustavaksi, velanoton vaihtoehdoksi uutta tulovirtaa, investointeja ja kasvua. Tulevaisuuden pitää kipinöidä toivoa, ei tuskaa. Kuluneella vaalikaudella on otettu lisää velkaa yli 40 miljardia, josta noin kolmannes on mennyt koronan hoitoon ja toinen kolmannes Ukrainan sodan aiheuttamiin menoihin. Jäljellä olevaa kolmannesta on käytetty lähinnä syömävelkaan ja esimerkiksi tulevaisuutta sekä työllisyyttä hyödyttävät investoinnit on unohdettu. Vastuuton velanotto aloitettiin jo ennen pandemiaa ja sotaa. Velanoton vähättelylle tarvitaan nyt stoppi. Nyt onkin aika rakentaa kokonaistalouden kasvua. Vasta [...]

6 02, 2023

Ryhmäpuheenvuoro eduskunnassa Ukrainan tukikeskustelussa

06.02.2023|Ajankohtaista|0 Kommenttia

Arvoisa herra puhemies! Sotaa on käyty jo kahdeksan vuotta, mutta lähes vuosi sitten Venäjä käynnisti uuden laittoman hyökkäyksen Ukrainaan. Tämä hyökkäys ihmisoikeusrikoksineen on jatkoa Venäjän määrätietoiselle imperialistiselle valloituspolitiikalle. Ukrainalla on kansainvälisen lain mukaan täysi oikeus kaikkeen materiaaliseen ja muuhun tukeen sekä huomioon. Suomi osallistuu Ukrainaa tukevaan EUMAM-operaatioon enintään 50 sotilaalla. Kyse on Suomen kannalta merkittävästä tuesta, jolla annamme apua ja osoitamme solidaarisuutta Ukrainalle. Samalla operaatio on osoitus EU:n yhtenäisyydestä ja toimintakyvystä. Kokoomuksen eduskuntaryhmä puoltaa Suomen osallistumista tähän operaatioon. Arvoisa puhemies! Sodan hinta on suuri koko Euroopalle, ja siitä ukrainalaiset maksavat kovinta hintaa päivittäin. Energian hinnan nousu ja muut vaikeudet [...]

25 01, 2023

Puolustusvälineteollisuus Ukrainan tueksi

25.01.2023|Ajankohtaista|1 Kommentti

Venäjän aloittamaa hyökkäyssotaa Ukrainaan on kohta käyty jo vuosi. Venäjän raakuudet, sodankäyntitapa ja johdon ilmaisevat strategiset tavoitteet alleviivaavat sitä, että ainoat keinot saada rauha aikaiseksi on Venäjän johdon kukistaminen tavalla tai toisella. Moskovan nykyisen hallinnon allekirjoittama rauhansopimus toisi todellisuudessa vain muutaman vuoden tauon sotimiseen, ei poistaisi Venäjän imperialistisia pyrkimyksiä. Suomi on antanut Ukrainalle laajasti tukea Suomi on tukenut Ukrainaa 12:lla puolustusmateriaalia sisältävällä tukipaketilla, joiden yhteenlaskettu arvo on noin 590 miljoonaa euroa. Pakettien sisältöä ei kerrottu, mutta julkisuuteen annetuista tiedoista voi päätellä, että ne koostuvat puolustusvoimien luovuttamasta materiaalista. On oikein, että Ukrainaa tuetaan puolustustaistelussa Venäjän hyökkäystä vastaan. Tämä pitää kuitenkin [...]

13 12, 2022

Maanpuolustusopetusta peruskouluun

13.12.2022|Ajankohtaista|0 Kommenttia

Esitin eduskunnassa Nato-sopimuksen hyväksymistä koskevassa lähetekeskustelussa maanpuolustuskurssia peruskoulun oppilaille: "Yksi keino edistää maanpuolustustahtoa on levittää oikeaa tietoa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Tähän voisi olla oiva keino viedä aihepiiri peruskouluun maanpuolustusopetuksen muodossa. Esimerkiksi yhdeksännellä luokalla, tai miksei jo aiemminkin, voisi opetussuunnitelmaan kuulua nuorille suunnattu maanpuolustuskurssi, jossa opetettaisiin maanpuolustusjärjestelmän periaatteet, käytäisiin läpi huoltovarmuutta ja omakohtaista varautumista ja niin edelleen. Korostan, että en tarkoita sitä, että sotilaallisia taitoja tulisi opettaa peruskoulussa, siitä ei nyt ole kysymys. Paitsi että suomalaisilla on maanpuolustusvelvollisuus, heillä on myös maanpuolustusoikeus, ja se, että koulujärjestelmä tarjoaisi oppilaille tietoa maanpuolustustaidoista, auttaisi heitä täyttämään tämän velvollisuutensa sekä myöskin oikeutensa". Nato-keskustelussa pitämäni puheenvuoro [...]

6 12, 2022

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen resursseja lisättävä

06.12.2022|Ajankohtaista|0 Kommenttia

Uusimmassa suomalaisten maanpuolustustahtoa mittaavassa tutkimuksessa ilmenee, että 83 prosenttia suomalaisista on valmis puolustamaan maataan aseellisesti kaikissa tilanteissa, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta. Asiaa on tutkinut Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta kaksi kertaa vuodessa aina 1970-luvulta lähtien. Tämä kansalaisten maanpuolustustahtoa ilmaiseva luku ei ole koskaan ollut näin korkea. Samassa tutkimuksessa havaittiin, että kahdeksan kymmenestä suomalaisesta on sitä mieltä, että Nato on kansainvälisistä organisaatioista eniten Suomen turvallisuutta lisäävä taho. Venäjän Ukrainaan aloittaman suurhyökkäyksen myötä yhä useampi suomalainen ymmärtää maan aiheuttaman uhkan Suomen turvallisuudelle. Peräti 87 prosenttia suomalaisista kokee Venäjällä olevan kielteinen vaikutus Suomen turvallisuudelle. Ukrainan sota osoittaa, että tahto todellakin vie läpi vaikka harmaan kiven. Venäjä [...]

26 11, 2022

Vuoden karjalainen kirja 2022: ”Tekla – Tahtonainen”

26.11.2022|Ajankohtaista|0 Kommenttia

Minulla oli kunnia Karjalan Liiton hallituksen varapj:na toimia vuoden Karjalaisen Kirjan valitsijana. Vuoden 2022 Karjalainen Kirja on Helena Kujalan "Tekla - Tahtonainen". Karjala-talolla oli lauantaina 26.11. Pitäjäpäivät, joilla julkistin valintani. Onnittelut kirjailija Helena Kujalalle. Teoksessa on jäätäviä yhtymäkohtia tähän päivään. Tekla Hultin piti merkittävimpänän poliittisena saavutuksenaan lainsäädäntöä, jolla ulkomaalaisilta kiellettiin maan ostaminen Viipurin läänissä. Kuulostaako tutulta? Tekla - Tahtonainen kertoo Tekla Hultinin elämästä. Teos kirjoitettu autofiktion muotoon kuitenkin siten, että se perustuu arkistolähteisiin. Varsin mukaansa tempaava teos, jota voin suositella kaikkien luettavaksi. Tekla Hultin oli monessa ensimmäinen. Hän oli ensimmäinen tohtoriksi väitellyt suomalainen nainen, naiskagaalin perustaja ja tuli valituksi [...]

13 11, 2022

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen itsenäisyys varmistettava

13.11.2022|Ajankohtaista|0 Kommenttia

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen tulee varmistaa itsenäinen päätöksenteko tulevaisuudessa. Hyvinvointialueiden rahoituksen alijäämiä ei voida enää kattaa alueen kuntien päätöksillä rahoituksen siirtyessä valtiolle. Kertynyt alijäämä voi aiheuttaa ministeriöiden ja alueen välisen arviointimenettelyn, jos tulot eivät riitä kattamaan menoja. Ongelmana on, että suurin osa Suomen hyvinvointialueista uhkaa aloittaa toimintansa ilman riittävää rahoitusta. Vaje on valtiovarainministeriön mukaan yhteensä jopa miljardi euroa. Mm. hoitajamitoituksen kasvu, syventyneet rekrytointiongelmat, korkea inflaatio ja palkkaratkaisujen kustannukset nostavat menoja koko Suomessa. Palvelujen järjestämisen ja lainanottovaltuuksien arviointi voivat pahimmillaan johtaa hyvinvointialueiden yhdistämiseen. Käytännössä pienet alueet ovat vaarassa. Vähenevän väestön Etelä-Karjalalle tämä on todellinen uhkakuva. Rahoituksen riittävyys tulee korostumaan palvelujen turvaamisen ja kestävän [...]

30 10, 2022

Merikaapelien sijaintitiedot tulee suojata paremmin

30.10.2022|Ajankohtaista|0 Kommenttia

Tein hallitukselle kirjallisen kysymyksen merikaapelien turvallisuudesta. Merikaapelit ovat Suomelle elintärkeitä tietoliikenteen ym. takia ja sen lisäksi, että ne on fyysisesti suojattu tulisi niiden tarkka sijainti kuitenkin salata. Näin ei kuitenkaan ole, vaan sijaintitiedot löytyvät netistä. Maito on jo tehtyjen kaapeleiden osalta kaatunut maahan, mutta jatkoa ajatellen olisi syytä muuttaa sijaintitietojen julkistamiskäytäntöä siten, ettei tietoja enää kerrota. Kirjallisen kysymyksen teksti on tässä:   Kirjallinen kysymys kriittisten merikaapeleiden turvallisuuden parantamisesta Eduskunnan puhemiehelle Ulkomaille suuntautuvat tietoliikenneyhteydet ovat Suomen huoltovarmuuden kannalta elintärkeitä. Merenpohjassa sijaitsevien merikaapelien välityksellä kulkee lähes kaikki kansainvälinen viestintä. Kansallinen turvallisuus ja kyberturvallisuuteen liittyvät kysymykset ovat olleet merkityksellisiä kaapeliverkkoja rakennettaessa ja kehitettäessä. [...]

18 10, 2022

Jengirikollisuus on kasvava ongelma

18.10.2022|Ajankohtaista|0 Kommenttia

Suomessa toimii nykyisin lukuisia katujengejä ja niissä on yhteensä jäseniä noin 200. Jäsenistä 90% on täysi-ikäisiä ja 95% ulkomaalaistaustaisia. Rikosten määrä on lisääntynyt ja erityisesti nuorten tekemät väkivaltarikokset ovat kasvaneet rajusti samalla kun ne ovat raaistuneet. Väkivaltaa ihannoidaan, kynnys sen käyttöön on laskenut ja rikokset yhä useammin kohdistuvat myös ulkopuolisiin. Suomi on Ruotsin tiellä ja on selvää, että tämän haitallisen ilmiön eteneminen on pysäytettävä. Suomessakin on jo nähty oikeuslaitokseen kohdistuvia uhkatilanteita ja vankiloiden henkilökunnan uhkailu ja kiristysyritykset ovat arkipäivää. Poliisia uhkaillaan ja haastetaan yhä useammin. Marinin hallitus on laatinut ministeri Ohisalon johdolla sisäisen turvallisuuden selonteon, mutta siinä ei juurikaan huomioida [...]

5 10, 2022

Reserviläisten suojavarusteet verovähennyskelpoisiksi

05.10.2022|Ajankohtaista|0 Kommenttia

Reserviläisten suojavarusteet tulee luokitella verovähennyskelpoisiksi. Elämme ajassa, jossa kaiken maanpuolustustyön tukeminen on tärkeää. Suuri reservimme on oleellinen osa Suomen maanpuolustusta ja siksi myös reservin varusteiden pitää olla ajan tasalla ja reserviläisten täytyy voida hankkia kunnollisia varusteita edullisemmin. Olen tehnyt suojavarusteiden verovähennysoikeuden edistämiseksi eduskunnassa toimenpidealoitteen. Käytännössä vähennysoikeus voisi toteutua esimerkiksi niin, että Puolustusvoimat ylläpitäisi listaa hyväksytyistä verovähennykseen oikeuttavista varusteista ja tarvikkeista, jolla varmistettaisiin se, että reserviläisten hankkimat varusteet ovat riittävän hyviä ja yhteensopivia. Näin vähennyksen avulla hankitut varusteet olisivat käyttökelpoisia myös mahdollisessa palvelukseen kutsumis- tai liikekannallepanotilanteessa. Reserviläistoimintaan osallistuvat voisivat hankkia näitä hyväksyttyjä varusteita arvonlisäverovapaasti tai vaihtoehtoisesti niiden hankintahinnan voisi vähentää tuloverotuksessa. [...]

Go to Top