Yleiseen asevelvollisuuteen perustuva varusmiespalvelus on maamme puolustuksen perusta ja kulmakivi. Näin sen pitää tulevaisuudessakin olla.

Nuoret pääsääntöisesti suorittavat varusmiespalveluksen täysi-ikäistyttyään ennen opiskelemisen aloittamista. Monella nuorella opiskelupaikan haku, pääsykokeisiin lukeminen ja armeijan käyminen ajoittuvat haasteellisesti samaan elämänvaiheeseen. Useat aloittavat armeijan vailla tietoa varsinaisesta opiskelupaikasta ja aikovat pyrkiä opiskelemaan varusmiespalveluksen aikana tai jälkeen.

Vaativan varusmiespalveluksen aikana tapahtuvan opintoihin hakeutumisen suuri ongelma on, ettei valintakokeisiin valmistautumiseen ole riittävästi aikaa, mahdollisuutta tai voimia.

Opintoihin pääsyyn sekä itse opintoihin voi näin ollen tulla monen nuoren kohdalla varsinaista palvelusaikaa pidempi katkos, riippuen armeijan aloittamis- ja kotiutumisajankohdista. Vuoden tauosta opinnoissa voi helposti tulla kahden vuoden tauko. Tilanne on nuorten kannalta hankala.

Nuoret pitäisi saada nykyistä nopeammin opintopoluille ja työelämään samaan aikaan kun maanpuolustuksemme tarvitsee varusmiespalveluksen suorittaneita reserviläisiä. Yhteiskuntamme kokonaisedun ja maanpuolustuksen kannalta on tärkeää, että mahdollisimman moni henkilö suorittaa varusmiespalveluksen. Siksi varusmiespalveluksen tunnollisesta suorittamisesta tulee palkita siten, että siitä saa lisäpisteitä yliopistoon, ammattikorkeakouluun ja muihin opintoihin hakiessa.

Varusmiespalveluksessa opittujen taitojen hyväksi lukeminen osaksi opintoja on jo nyt joissain oppilaitoksissa mahdollista. Käytäntöä on kehitettävä sekä laajennettava siten, että kaikkiin opintoihin hakiessa saa etua armeijan käymisestä.

Varusmiespalveluksen suorittamisesta ei pidä opiskelemaan pääsyä hankaloittamalla rangaista, vaan päin vastoin palkita. Järjestelmää tulee kehittää siten, että varusmiespalveluksen suorittaminen huomioidaan myönteisellä tavalla mihin tahansa opintoihin pyrittäessä. Siksi on kehitettävä ja otettava käyttöön hyvitysjärjestelmä. Tasa- arvokysymyskään asia ei enää tänä päivänä ole, sillä jokainen voi sukupuolesta riippumatta halutessaan suorittaa varusmiespalveluksen.

Teen asiasta toimenpidealoitteen, jossa ehdotan, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin selvittääkseen ja toteuttaakseen varusmiespalveluksen hyvitysjärjestelmän käyttöönottamisen opintoihin hakeutuessa.

Julkaistu ensimmäisenä Verkkouutisissa 29.10.2019: https://www.verkkouutiset.fi/armeijasta-pitaa-saada-paasykoepisteita/