Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen on meidän jokaisen otettava vakavasti.
Kyse on mittakaavaltaan poikkeuksellisen suuresta haasteesta ihmiskunnan historiassa. Päästöjä pitää vähentää kaikilla talouden ja elämisen sektoreilla. Muutos maksaa, mutta kalliiksi tulee myös tekemättömyys.

Vähäinenkin maapallon keskilämpötilan nousu näkyy merkittävinä muutoksina säätilassa ja aiheuttaa inhimillistä hätää jo nyt kuumissa maissa. On ymmärrettävä, että asteen nousu keskilämpötilassa voi tarkoittaa usean asteen nousua joillakin alueilla. Esimerkiksi Afrikassa lämpötilan nousu voi johtaa siihen, että maaperä muuttuu viljelys- ja laidunkelvottomaksi. Tästä seurauksena kymmenet miljoonat ihmiset voivat joutua lähtemään liikkeelle kotiseuduiltaan, todennäköisesti vaeltamaan kohti pohjoista, Eurooppaa ja parempia elinolosuhteita. En usko, että tällainen kehityskulku on kenenkään toiveissa.

Emme kuitenkaan saa sortua lyhytnäköisiin rajoittaviin toimiin, jotka kurittaisivat vain omaa kilpailukykyämme. Suomessa on voitava ajaa autolla jatkossakin. Talouden pyörien on pyörittävä. Näpertelyllä ja turhilla kielloilla maalaamme vain itsemme nurkkaan, vaikutuskykymme menettäen. On haettava suuria linjoja.

Meillä kaakkois-suomalaisilla on aihetta erityiseen ylpeyteen ilmastonmuutoksen torjunnan ja ympäristönsuojelun sektoreilla. Lappeenrannan teknillinen yliopisto on keskittynyt vihreään teknologiaan. Siellä on myös kehitetty teknologiaa, joka mahdollistaa synteettisen polttoaineen ja proteiinien tekemisen mm. ottamalla ilmakehästä hiilidioksidia. Tällainen innovointi tarkoittaa askelia kohti vihreämpää ja ekologisempaa elämänmuotoa.

Kaakkoon on syntynyt muun muassa tämän myötä lukuisia yrityksiä, joiden tuotteilla jo nyt pelastetaan ilmastoa ja maailmaa. Moni näistä yrityksistä menestyy kansainvälisesti todella hyvin. Tällaisesta uudesta innovaatiosta ja menestyksestä hienona esimerkkinä mainittakoon Kotkamills Oy:n kehittämät, kertakäyttömuovimukit korvaavat ja täysin kierrätettävät paperikupit, joista ei synny lainkaan mikromuovijätettä.

Päästömääriä täytyy jatkossakin pienentää konkreettisin, suorin toimin. Samalla on kuitenkin huolehdittava edelleen kilpailukyvyn ja yritysten toimintaedellytysten parantamisesta. Vain sillä tavalla suomalaiset vihreän teknologian yritykset voivat kasvaa ja kukoistaa sekä lyödä itsensä läpi maailmalla. Näin toimien Suomi voi olla merkittävästi kokoaan suurempi myös ilmastonmuutoksen torjunnassa.