Hallinto-oikeus on hylännyt Hyväristönmäen jätevesipuhdistamon ympäristöluvan. Tästä seuraa se, että Lappeenrannan kaupungin jätevesien käsittelemiseksi on kehitettävä uusi ratkaisu.

Jätevesiasiaa on kaupungissamme pohdittu pitkään ja tutkailtavana on ollut eri vaihtoehtoja. Mielestämme liian vähälle huomiolle on jäänyt Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa kehitetty uudenlaiseen suodatustekniikkaan perustuva puhdistamovaihtoehto.

Kyseinen nk membraanimenetelmä on erittäin ympäristöystävällinen ratkaisu, jonka avulla jätevesi voidaan puhdistaa jopa täysin juomakelpoiseksi. Tällaisen menetelmän leviäminen maailmanlaajuiseen käyttöön olisi ympäristön kannalta ratkaiseva askel parempaan suuntaan.

Lappeenrannan kaupunki markkinoi itseään uusituvan energian ja puhtaan ympäristön pioneerikaupungiksi. Hoitamalla oman yliopistomme kanssa kaupungin jätevesien käsittelyn uudella vihreällä teknologialla voisi Lappeenranta kertaheitolla osoittaa mailmalle olevansa sanojensa mittainen.

Sen lisäksi, että kaupunki takaa puhtaan ympäristöystävällisen jätevesiratkaisun asukkailleen se voisi panoksellaan olla edistämässä Lappeenrannan teknillisen yliopiston kehitystä ja parhaimman suodatusteknologian marssia maailmalle.