Suomessa toimii nykyisin lukuisia katujengejä ja niissä on yhteensä jäseniä noin 200. Jäsenistä 90% on täysi-ikäisiä ja 95% ulkomaalaistaustaisia. Rikosten määrä on lisääntynyt ja erityisesti nuorten tekemät väkivaltarikokset ovat kasvaneet rajusti samalla kun ne ovat raaistuneet. Väkivaltaa ihannoidaan, kynnys sen käyttöön on laskenut ja rikokset yhä useammin kohdistuvat myös ulkopuolisiin. Suomi on Ruotsin tiellä ja on selvää, että tämän haitallisen ilmiön eteneminen on pysäytettävä.

Suomessakin on jo nähty oikeuslaitokseen kohdistuvia uhkatilanteita ja vankiloiden henkilökunnan uhkailu ja kiristysyritykset ovat arkipäivää. Poliisia uhkaillaan ja haastetaan yhä useammin.

Marinin hallitus on laatinut ministeri Ohisalon johdolla sisäisen turvallisuuden selonteon, mutta siinä ei juurikaan huomioida järjestäytynyttä rikollisuutta tai rikollisjengejä. Kokoomus ja muut oppositiopuolueet vaativat perusteellisempaa käsittelyä, jossa olisi realistisella tavalla huomioitu vallitseva tilanne, mutta tätä ei kuunneltu.

Jengirikollisuus on kitkettävä pois. Siihen ei ole olemassa yksittäistä patenttiratkaisua, vaan tarvitaan useita eri keinoja.

Poliisien määrä on lisättävä aluksi vähintään 8000 poliisiin ja rahoitus turvattava pitkäjänteisesti. Poliisin, sosiaalitoimen, terveystoimen ja nuorisotoimen yhdessä tekemää ankkuritoimintaa pitää vahvistaa. Rikoslakiin tulee lisätä jengirikollisuus koventamisperusteeksi. Krp:n vetämää Exit-toimintaa, jolla autetaan irtautumaan jengeistä tulee laajentaa. Ampuma-aserikoksien rangaistuksia on kovennettava merkittävästi erityisesti törkeiden rikosten osalta. On tunnustettava, että jengi-ilmiö on osaltaan kytköksissä epäonnistuneeseen maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikkaan. Näihin tarvitaan korjaavia toimia. Pidemmällä ajalla suotuisia vaikutuksia tuovat lastensuojelun ja nuorisopalveluiden resurssien kuntoon saaminen. Myös nuorten mielenterveystyöhön on panostettava ja annettava terapiatakuu.

Suomi on Venäjän aiheuttamassa vaikessa turvallisuustilanteessa osoittanut esimerkillistä yksituumaisuutta. Jos samalla tavalla puhalletaan yhteen hiileen myös jengirikollisuuden torjunnan suhteen, saamme kyllä ongelman ratkottua.