Keskustelu Saimaan alueen mahdollisista kaivoshankkeista käy kuumana. Hallitus valmistelee kaivoslain ja kaivosverolain uudistamista. Eduskunnassa on käsittelyssä kansalaisaloite Kaivoslaki Nyt. Kansalaisaloite noudattaa hyvin yleistä oikeustajua ja sen tavoitteet ovat kannatettavia, siksi hallituksen tulee huomioida se laatiessaan omia esityksiään.

On tärkeää, että kansalaiset, järjestöt, poliitikot ja puolueet toimivat yhdessä Saimaan ainutlaatuisuuden varjelemiseksi ja järviluonnon suojelemiseksi. Eduskunnan Love Saimaa –ryhmässä on mukana kansanedustajia kaikista puolueista kautta Suomen. Vireillä olevat lakiuudistukset ja puheet kaivostoiminnan lisääntymisestä Saimaan alueella mm. akkuteollisuuden tarpeista johtuen herättävät aiheellisesti huolta.

Saimaan luonto on arvokkaampi, kuin sen alueelta mahdollisesti löytyvät mineraalit. Liuotukseen ym. tekniikkaan perustuva kaivostoiminta on niin riskialtista, että sellaisen sallimiseen nykyisin sovellettavilla herkässä järviluonnossa tulee suhtautua erittäin kriittisesti.

Lisätalousarviossa hallitus myönsi kaikkiaan 450 miljoonaa euroa rahaa tai valtuuksia malminetsintään ja kartoitukseen. Nämä toimet ulottunevat myös Saimaan alueelle ja voivat löydösten myötä johtaa kaivosten perustamiseen. Vihreät ovat hallituksessa antaneet rahoitukselle siunauksensa. Toivon hartaasti, että hallituspuolue Vihreiden edustajat esiintyessään Saimaan puolesta tekevät kaksoisroolistaan huolimatta aidosti oikeita toimia, jotta kaivostoimintaan ja verotukseen liittyvä lainsäädäntö uudistetaan siten, että lopputulos on Saimaan suojelun kannalta hyvä. Asia ratkaistaan hallituksen esityksissä ja eduskunnassa eikä lehtien palstoilla tai some-kirjoituksissa.

Suomessa on lukuisia esimerkkejä, joissa ulkomainen kaivosyhtiö on vienyt rikkaudet maasta ja jättänyt ongelmat ja saasteet suomalaisten siivottavaksi ja veronmaksajien maksettavaksi. Tällaista ei saa tapahtua. Kuka ehtii, saa pitää –periaate kaivostoiminnassa ei ole tätä päivää. Valmistelussa olevista laeista on tehtävä sellaisia, että suomalainen yhteiskunta saa riittävän hyvän korvauksen maasta kaivettavien luonnonvarojen hyödyntämisestä. Ilmoitukseen perustuvasta varauskäytännöstä tulee luopua ja kaivosyhtiöiden on maksettava sisään mahdollisten ongelmien siivous. Näissä on Vihreillä hallituspuolueena näytön paikka.

Jukka Kopra
Eduskunnan Love-Saimaa –ryhmä, varapuheenjohtaja
kansanedustaja (kok.)