Kokoomuksen eduskuntaryhmä esittää eduskuntaan ajankohtaiskeskustelua lasten ja nuorten kiusaamiseen, väkivaltaan ja häiriökäyttäytymiseen liittyen. Eduskuntaryhmän mukaan toimenpiteitä lasten ja nuorten suojelemiseksi tarvitaan koulujen lisäksi kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla.

”Koronan vaikutukset näkyvät erityisesti lasten ja nuorten arjessa. Kouluissa on siirrytty etäopetukseen, harrastustoiminta on keskeytetty. Nuorille suunnattujen kyselyiden mukaan yksinäisyyden kokemukset ovat vahvistuneet”, eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jukka Kopra sanoo.

MTV julkaisi eilen tulokset nuorille suunnatusta kyselystä, jossa 75 prosenttia nuorista kertoi henkisen hyvinvoinnin heikentyneen jonkin verran tai merkittävästi korona-aikana. Kyselyn mukaan nuoret ovat kokeneet ahdistuneisuutta, tylsyyttä ja yksinäisyyttä. Nuoret ovat kärsineet jaksamattomuudesta, koulunkäynnin haasteista ja väsymyksestä.

”Kannamme huolta jokaisesta nuoresta, jotka ovat joutuneet koville korona-arjessa. Nyt on tärkeää varmistaa, ettei meille synny korona-ajan sukupolvea. Meidän on ehkäistävä syrjäytyminen ja pahoinvointi sekä tuettava perheitä. Tarvitsemme rakkautta ja rajoja”, kansanedustaja Marko Kilpi sanoo.

Eduskuntaryhmä esittää muun muassa terapiatakuun toteuttamista, lasten ja nuorten palveluiden vastuun kokoamista yksiin käsiin, viranomaisten saumatonta tiedonkulkua sekä kiusaamisen uhrien oikeusturvan vahvistamista. Lisäksi ryhmä esittää oppilas- ja opiskelijahuollon sekä lapsiperheiden palveluiden parantamista. Kopran ja Kilven mukaan asioista on puhuttava niiden oikeilla nimillä.

”Rikos on rikos kouluissakin. Väkivalta, ahdistelu, häirintä, uhkailu, vainoaminen, varkaudet ja muut lainvastaiset teot eivät kuulu kouluarkeen. Meidän on kyettävä suojelemaan lapsia ja nuoria kaikelta lainvastaiselta käyttäytymiseltä”, Kilpi sanoo.

”Erilaisia väkivalta- ja rikostapauksia, joissa on nuoria osallisina, on enenevissä määrin. Etulinjassa työskentelevät poliisit ja lastensuojelun ammattilaiset ovat ilmaisseet kasvavan huolensa julkisesti. Tätä ääntä on kuultava ja ryhdyttävä toimeen”, Kopra sanoo.

Eduskunnalle tehty keskustelualoite löytyy täältä:

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/EduskuntaAloite/Sivut/KA_1+2021.aspx