Eduskunnan puhemiehelle

Koronan ja erityisesti sen erilaisten virusvarianttien leviämisen myötä tautitilanne on Suomessa nopealla tahdilla kehittynyt vakavaksi. Vastaavia esimerkkiä löytyy Euroopasta muitakin, Suomen naapurimaita myöten. On selvää, että Suomessa on otettu käyttöön uusia rajoitustoimia taudin taltuttamiseksi ja tilanteen pahentuessa myös kireämpiin toimiin on varauduttava. Suomalaisten täytyy jaksaa jatkaa poikkeuksellisessa tilanteessa elämistä edelleen.

Huolena on kuitenkin se, ettei ainoastaan suomalaisten kuuliaisuus riitä. Muuntovirukset ovat rantautuneet meille matkustamisen kautta. Vaikka henkilöliikennettä rajoitetaan, pääsee maan rajojen yli Suomeen edelleen tavara- ja muuta työmatkaliikennettä eli ulkomaalaisia henkilöitä ilman pakkotestausta tai todistusta negatiivisesta koronatestistä. Viime aikoina ilmi on tullut myös ”salamatkustamista” ja poikkeuksellisten reittien käyttöä Suomeen pääsyn helpottamiseksi.

Saan jatkuvasti yhteydenottoja Kaakkois-Suomen vaalipiirin alueelta sekä yksittäisiltä kansalaisilta että yrittäjiltä, jotka ovat oman ja henkilökuntansa puolesta huolissaan terveysturvallisuudesta. On nimittäin niin, etteivät nämä ulkomaalaiset useinkaan noudata annettuja ohjeita ja suosituksia. Havaintoja ilman maskeja, turvavälejä tai muita varotoimia noudattamattomista tulee jatkuvasti. Tavaraliikenteen kuljettajat ja monet keikkatyöläiset asioivat paikallisissa palveluyrityksissä usein välinpitämättömästi ilman suojausta ja asettavat paikalliset asukkaat sekä yrittäjät viruksen osalta näin vaaraan. Samalla tietenkin tauti leviää Suomen sisällä entisestään, eikä tämä näin voi jatkua.

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin pikaisiin toimiin hallitus aikoo ryhtyä varmistaakseen, etteivät rajan ylittävää rahti- ja muuta työmatkaliikennettä harjoittavat henkilöt lisää koronan leviämisen riskiä Suomessa?
Helsingissä 12.3.2021
JukkaKopra
kok
Linkki asian käsittelyyn eduskunnassa: