Kansanedustajan mukaan tulolähdejaon poistaminen yksinkertaistaa yhteisöjen verotusta.
Kokoomuksen kansanedustaja Jukka Kopra kiittelee hallituksen esitystä, joka poistaisi tulolähdejaon ja yksinkertaistaisi yhteisöjen verotusta.

– Sekä yrittäjät että lukuiset verotuksen asiantuntijat ovat pitäneet ongelmallisena sitä, että eri tulolähteiden voittoja ja tappioita ei ole voinut kuitata keskenään. Nyt tämä korjataan, Kopra toteaa tiedotteessa.

Tällä hetkellä yhteisöjen verotuksessa tulot jaetaan elinkeinotoiminnan, maatalouden ja muun toiminnan tulolähteisiin. Eri tulolähteiden verotettavat tulot lasketaan eri verolakien perusteella, eikä yhden tulolähteen tappiollista tulosta voi vähentää toisen tulolähteen tulosta.

Nykyjärjestelmässä esimerkiksi osakeyhtiön yksi tulolähde voi olla tappiollinen samalla kun toiseen tulolähteeseen syntyy verotettavaa tuloa. Tämä on muodostanut tulkinnallisia haasteita ja epätietoisuutta.

Jatkossa yhteisön toiminta ja tulot maataloutta lukuun ottamatta kuuluvat elinkeinotoiminnan tulolähteeseen. Tällöin tulo verotetaan elinkeinoverolain mukaan, mikä myös yksinkertaistaa verotettavan tulon laskentaa.

Kopra huomauttaa, että tulolähdejakoon liittyvät ongelmat nousivat esiin jo kokoomuksen vuonna 2014 järjestämän yrittäjyyskiertueen aikana saadussa palautteessa. Yrittäjyyskiertueen tavoitteet on viime vuosina joko toteutettu tai niitä on edistetty merkittävällä tavalla.

– Kokoomuksen eduskuntaryhmä on tämän syksyn aikana järjestänyt kiertueen uudelleen. Saadun palautteen pohjalta päivitetään uudet yrittäjyystavoitteet ennen eduskuntavaaleja. Tällä hetkellä yrittäjien ykköshuoli on osaavan työvoiman saatavuus. Tähän tarjotaan uusia lääkkeitä päivitetyssä ohjelmassa, Kopra sanoo.