Kansanedustaja Ari Torniainen (kesk.) väitti Etelä-Saimaassa 25.8 tiestön korjausvelan osalta, että uusimmassa talousarvioehdotuksessa valtiovarainministeriö olisi ministeri Petteri Orpon (kok.) johdolla leikannut perusväylänpidon korjausvelan vähentämiseksi tarkoitetun rahan kokonaan pois. Ihmettelen pyrkimystä johtaa tällaisella syytöksellä lukijoita harhaan.

Kuluvalle hallituskaudelle rakennettiin 600 miljoonan euron korjausvelkapaketti, jonka lisäksi liikenneverkon rahoitukseen ohjattiin kärkihankerahoitusta 364 miljoonaa euroa.

Tällä kaudella on siis panostettu perusväylänpitoon lisää lähes miljardi euroa. Näinä vuosina autoilijat ovat pitkästä aikaa saaneet jonottaa silta- ja asfalttitietyömailla.
Kärkihankerahoitus ja korjausvelan lisärahoitus päättyvät kuitenkin tämän vuoden loppuun. Nyt tuntuu unohtuvan, että näin on pääministeri Sipilän (kesk.) johtaman hallituksen ohjelmassa sovittu. Keskustalainen liikenneministeri Anne Berner ei myöskään ole esittänyt omalta hallinnonalaltaan lisäbudjettia korjausvelkaan.

Kokoomukselle on täysin selvää, että tulevalla hallituskaudella on jatkettava panostuksia liikenneverkon ylläpitoon ja kehittämiseen entistä suuremmin panoksin. Teiden kuluminen ja lisäinvestointien tarpeet ovat merkki talouden positiivisesta kehityksestä. Liikennemäärät kasvavat edelleen. Suomi tarvitsee pitkän linjan investointistrategian tulevaisuuden infrahankkeisiin. Ruotsi panostaa yli kuusi kertaa enemmän resursseja liikenneverkkoon kuin Suomi.

Kun haluamme pysyä kilpailukykyisinä, on meidänkin toimittava. Talouden kasvu ei ole mahdollista ilman toimivaa liikennejärjestelmää. Tässä eivät kuitenkaan naljailu tai syytökset auta, vaan yhteistyötä tarvitaan jatkossakin tavoitteen saavuttamiseksi.