Olen saanut aika lailla postia ja yhteydenottoja vaalien siirtämiseen liittyen. Kun hallituksen tiedottaminen on ilmeisesti nyt keskitetty jonnekin, eikä mitään kuulu, yritän osaltani vastata näin julkisesti saamiini kysymyksiin.

On kysytty, miksi ehdokaslistat piti jättää 9.3. jos kerran vaalit siirretään. Siksi, että vaalit voidaan järjestää vain ja ainoastaan laissa määritellyllä tavalla. Jättöpäivänä oli voimassa nykyinen laki, joka siis määrää jättämään listat 40 vuorokautta ennen vaalipäivää. Koska eduskunta ei ole vielä vahvistanut uutta ajankohtaa, mennään siis tällä hetkellä voimassaolevien säädöksien mukaan. Kun vaalilakia muutetaan ja 13.6. vahvistetaan eduskunnassa vaalipäiväksi, pistää se aikataulut sen mukaisiksi, mitä puoluesihteerit ovat viime päivinä sopineet.

Jotkut ovat ihmetelleet siirron tarpeellisuutta ylipäätään ja politikointi asiassa onkin ollut voimakasta. Oikeusministeriön olisi tullut ennakoida pandemiatilanne paremmin ja kehittää sellaiset turvajärjestelyt, että vaalit olisi voitu pitää huhtikuussa. Tältä osin katson oikeusministerin epäonnistuneen tehtävässään.

Edelleen, vaalien parlamentaarisessa vetovastuussa suurimpana puolueena on SDP ja puoluesihteeri Rönnholm. Vaateita vaalien terveysturvallisuuden takaamiseksi esitettiin jo syksyllä, mutta mitään ei valmisteltu. Tautitilannetta ei ennakoitu valmisteluissa. Tämän takia ajauduttiin tilanteeseen, ettei vaihtoehtoja enää ollut.

Kokoomus ei halunnut vaalien siirtoa ja tämä on monen toimesta sanottu ääneen. Vaalien siirtämisen takana on oikeusministeri, joka päätti esittää vaalien siirtämistä THL:n esittämien huikeiden tartunta-arvioiden pohjalta. Tällaisessa asiassa päätöksenteon on perustuttava tutkittuun tietoon, faktoihin ja virkavastuulla tehtyihin päätösesityksiin.

Siirtoa esitettiin ensinnäkin siksi, että tartuntatilanteen ennustettiin olevan olennaisesti huonompi kuin nyt. Toisekseen siksi, että sairastuneiden ja karanteenissa olevien määrän ennustetaan olevan huhtikuussa niin suuri, ettei perustuslain määräys yleisestä ja yhtäläisestä äänioikeudesta toteudu. Koronapotilaiden ja erityksissä olevien äänestämiseen ei turvallista ratkaisua ollut esittää. Tämä jäljempi syy oli omassa pohdinnassani merkittävin. Ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin siirtää vaaleja ja ennemminkin ihmettelen niitä tahoja, jotka tämän tiedon valossa olisivat halunneet vaalit alkuperäisenä päivänä järjestää. Mihin tietoon heidän näkemyksensä perustui?

Pandemia tuskin on ohi vielä kesäkuussakaan. Oikeusministeriön on ratkaistava haasteet, joita pandemiatilanteessa äänestäminen kaikkien osalta vaatii. Suomessa on kyettävä huolehtimaan sekä kansalaisten perusoikeuksista, demokratian toteutumisesta että terveysturvallisuudesta.