Oikeuskansleri Tuomas Pöysti ilmoitti, että kuntavaalien ajankohtaa on arvioitava koronatilanteen takia uudelleen. Päätös kuntavaalien mahdollisesta siirtämisestä on tehtävä helmikuun aikana. Kuntavaalit on tarkoitus pitää 18.4.2021.

Kun ylin laillisuusvalvoja näin sanoo, on asia otettava vakavasti. Koronatilanteen vaikutus vaalien ajankohtaan ja mahdolliseen siirtoon on arvioitava. Jos epidemiataso muodostaa uhan äänestämässä käyville ihmisille, on vaalien siirtoa harkittava.

Asia on linjattava helmikuun aikana, mutta pitää huomioida, että tautitilanteessa voi maalis-huhtikuussakin tapahtua sellaisia muutoksia, jotka saattavat viime metreilläkin estää vaalien järjestämisen. Tällöin on oltava valmiiksi mietittynä yhteisesti sovitut kriteerit ja mekanismit, jolla tilannetta seurataan ja ratkaisu mahdollisesta siirtämisesta tehdään. Asia on otettava vakavasti ja suunniteltava huolella, nyt ei enää ole varaa ministereiden ja ministeriöiden sekaviin linjauksiin, joita menneen vuoden aikana olemme nähneet.

Äänestämisen on oltava kaikille turvallista. Vaalit on järjestettävä siten, että tartuntariski ei kenenkään osalta kasva. Toivon, että tautitilanne pysyy kurissa ja jopa helpottaa ja että vaalit voidaan järjestää normaalin aikataulun mukaan.

Vaalien järjestäjän on muutoinkin huolellisesti suunniteltava turvajärjestelyt ja organisoitava äänestystapahtuma siten, että riskit minimnoidaan, vaikkei koronatilanne pahenisikaan. Vaalilautakuntien toimihenkilöille tulisi tarjota mahdollisuus koronarokotteeseen hyvissä ajoin ennen vaaleja.