Hallitus pui edelleen lääkärihelikopterin sijoitusta Kaakkois-Suomeen. Voimassa on päätös sijoittaa se Kouvolaan. Riippumatta siitä, onko Kymenlaaksossa lääkärihelikopteri, tarvitaan sellainen myös Etelä-Karjalaan Lappeenrantaan. Vaikka hallitus vahvistaisikin kopterin sijoittamisen Uttiin, se ei siis poista tarvetta Etelä-Karjalassa.

Mahdollisen Kouvola-sijoituksen myötä jää voimaan tilanne, etteivät Etelä-Karjalan asukkaat ole tasavertaisessa asemassa terveyspalveluiden tarjonnan suhteen. Asukkaat eivät saisi hoitoa riittävän nopeasti tietyissä tilanteissa. Tilanne olisi myös vastoin eduskunnan oikeusasiamiehen asettamaa vaatimusta kansalaisten tasavertaisesta kohtelusta.

Erityisesti aivoinfarktitapauksissa nopea lääkärikopteripalvelu on osoittanut toimivuutensa ja nopealla toiminnalla on muualla Suomessa pelastettu lukuisia ihmishenkiä. Kouvolaan sijoitettu kopteri ei näissä tilanteissa kykene toimimaan Etelä-Karjalan alueella riittävän nopeasti. Siksi lääkärihelikopterin tukikohta pitää sijoittaa joka tapauksessa Lappeenrantaankin.

Vain Lappeenranta-sijoitus täyttää eduskunnan oikeusasiamiehen päätöksen vaatimukset ja turvaa tasavertaiset terveyspalvelut asukkaille Kaakkois-Suomessa. Aluevaalit pidetään tammikuussa ja olisi hyvä, että asia ratkaistaan ennen aluevaaleja Etelä-Karjalan hyväksi.