Mennyt koronavuosi on ollut kaikille haasteellinen, mutta eri tavoin eri yksilöille. Lasten ja nuorten lisääntynyt pahoinvointi, monenlaiset ongelmat, kiusaaminen, häiriökäyttäytyminen ja väkivalta ovat huolestuttavasti nousseet esille. Todellisuudessa pinnan alla kuplii vieläkin enemmän. Siksi Kokoomuksen eduskuntaryhmä haluaa käydä eduskunnan ajankohtaiskeskustelun lasten ja nuorten kiusaamiseen, väkivaltaan ja häiriökäyttäytymiseen liittyen.

Toimenpiteitä lasten ja nuorten suojelemiseksi tarvitaan koulujen lisäksi kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Koronan vaikutukset tuntuvat lasten ja nuorten arjessa. Kouluissa on siirrytty etäopetukseen, harrastustoiminta on keskeytetty. Nuorille suunnattujen kyselyiden mukaan yksinäisyyden kokemukset ovat vahvistuneet. Joissakin perheissä lapset ovat olleet tyytyväisiä lisääntyneestä yhteisestä ajasta vanhempien kanssa, mutta toisissa tilanne on hyvin toisenlainen. Pelkkä elämänpiirin kaventuminen ja harrastusmahdollisuuksien vähentyminen aiheuttaa turhautumista ja suoraa oireilua. Jos perheissä on myös taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia, voi vaikutus lapsen tai nuoren hyvinvointiin olla moninkertainen.

MTV julkaisi taannoin tulokset nuorille suunnatusta kyselystä, jossa jopa 75 prosenttia nuorista kertoi henkisen hyvinvoinnin heikentyneen jonkin verran tai merkittävästi korona-aikana. Nuoret kokevat ahdistuneisuutta, tylsyyttä ja yksinäisyyttä ja kärsivät jaksamattomuudesta, koulunkäynnin haasteista ja väsymyksestä. Nyt on tärkeää varmistaa, ettei meille synny korona-ajan sukupolvea. Syrjäytymisen ehkäisyyn ja pahoinvointiin on kiinnitettävä huomiota entistäkin enemmän. Monet perheet tarvitsevat nyt tukea, nuoret rakkautta ja rajoja.

Kokoomus esittää terapiatakuun toteuttamista, lasten ja nuorten palveluiden vastuun kokoamista yksiin käsiin, viranomaisten saumatonta tiedonkulkua sekä kiusaamisen uhrien oikeusturvan vahvistamista. Myös oppilas- ja opiskelijahuollon sekä lapsiperheiden palveluiden parantamista

Rikos on rikos kouluissakin. Väkivalta, ahdistelu, häirintä, uhkailu, vainoaminen, varkaudet ja muut lainvastaiset teot eivät kuulu kouluarkeen. Kaikelle kiusaamiselle ja väkivallalle ja häiriökäyttäytymiselle on oltava yksiselitteisesti nollatoleranssi. Lapsia ja nuoria on kyettävä suojelemaan kaikelta lainvastaiselta käyttäytymiseltä. Erilaisia väkivalta- ja rikostapauksia, joissa on nuoria osallisina, on enenevissä määrin. Etulinjassa työskentelevät poliisit ja lastensuojelun ammattilaiset ovat ilmaisseet kasvavan huolensa tästä myös julkisesti. Tätä ääntä on kuultava.

Näinä normaalista poikkeavina aikoina lapset ja nuoret tarvitsevat entistäkin enemmän huomiota ja huolenpitoa, rakkautta ja rajoja. Yhteisvastuu on meidän aikuisten, onpa rooli sitten mikä hyvänsä – vanhempi, päättäjä, viranomainen, valmentaja tai mikä muu tahansa. Lasten ja nuorten palveluiden kokonaisuuden kokoaminen yksiin käsiin järkevällä tavalla helpottaisi hyvinvoinnin tukemista paremmin. Tähän täytyy nyt koko yhteiskunnan tarttua.