Tein hallitukselle kirjallisen kysymyksen merikaapelien turvallisuudesta. Merikaapelit ovat Suomelle elintärkeitä tietoliikenteen ym. takia ja sen lisäksi, että ne on fyysisesti suojattu tulisi niiden tarkka sijainti kuitenkin salata. Näin ei kuitenkaan ole, vaan sijaintitiedot löytyvät netistä. Maito on jo tehtyjen kaapeleiden osalta kaatunut maahan, mutta jatkoa ajatellen olisi syytä muuttaa sijaintitietojen julkistamiskäytäntöä siten, ettei tietoja enää kerrota.

Kirjallisen kysymyksen teksti on tässä:

 

Kirjallinen kysymys kriittisten merikaapeleiden turvallisuuden parantamisesta

Eduskunnan puhemiehelle

Ulkomaille suuntautuvat tietoliikenneyhteydet ovat Suomen huoltovarmuuden kannalta elintärkeitä. Merenpohjassa sijaitsevien merikaapelien välityksellä kulkee lähes kaikki kansainvälinen viestintä. Kansallinen turvallisuus ja kyberturvallisuuteen liittyvät kysymykset ovat olleet merkityksellisiä kaapeliverkkoja rakennettaessa ja kehitettäessä. Kaikki tärkeimmät reitit on varmistettu, ja kriittisiä runkoverkkoyhteyksiä on esimerkiksi teleoperaattoreiden toimesta turvattu toisistaan riippumattomilla kaapeleilla.

Viime vuonna Traficom antoi määräyksen, jolla kiristettiin merkittävästi merikaapeleiden suojaamista niiden rantautumiskohdissa. Vaatimukset lisäsivät teleyritysten kustannuksia, mutta niitä perusteltiin viestintäpalveluiden ja kansainvälisten yhteyksien merkityksellä yhteiskunnalle. Kaapeleiden suojausvaatimukset ovat turvallisuuden ja huoltovarmuuden kannalta perusteltuja.

Samaan aikaan, kun suojausvaatimuksia kiristetään, merikaapeleiden erittäin tarkka sijainti löytyy Traficomin ylläpitämästä nettipalvelu Oskarista. Kansainväliset kartat eivät anna niin tarkkaa tietoa esimerkiksi kaapeleiden rantautumispisteistä. Taustalla Oskarin olemassaololle on INSPIRE-direktiivi, joka on Suomessa implementoitu laiksi paikkatietoinfrastruktuurista. Sen mukaan aineisto voidaan säätää salassa pidettäviksi mm. yleisen turvallisuuden vuoksi, ja paikkatietoja hallinnoiva viranomainen voisi myös asettaa ehtoja paikkatietoaineiston katselulle. Näin ei kuitenkaan ole tapahtunut, ja tiedot ovat edelleenkin vapaasti saatavilla.

Esimerkiksi Tanskassa ja Virossa kyseistä direktiiviä ei ole ilmeisesti samalla tavalla implementoitu, koska vastaavaa avointa kaapeleiden sijainnin kertovaa tietopankkia ei ole. Suomessa on nyt ehdottoman tärkeää, että tästä otetaan opiksi eikä uusien kaapeleiden sijainta nykyisellä tarkkuudella enää kerrota. Kriittistä infraa ja kansallista turvallisuutta on Suomessa suojeltava nykyistä paremmin. Merikaapeleiden turvaamiseksi tarvittavat muutokset onkin tehtävä pikaisesti.

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin pikaisiin toimiin hallitus ryhtyy merikaapeleiden turvallisuuden parantamiseksi ja niiden sijaintitietoa koskevien laiminlyöntien oikaisemiseksi? 
Helsingissä 31.10.2022
Jukka Kopra kok 

Verkkouutisten juttu aiheesta:

Merikaapelien turvasta eduskuntakysely