Jäsenyys Natossa lisää Suomen turvallisuutta. Suomen kaltaiselle vapaalle länsimaalle, on mielestäni itsestään selvää, että puolustamme maatamme ja läntisiä arvoja yhdessä muiden länsimaiden kanssa. Vaihtoehto on olla puskurivaltio idän ja lännen välissä, joka on Venäjän oikkujen armoilla. Sellaisella tiellä maamme ei voi enää olla.

Suomen nato-vastustus on erikoinen ilmiö. Suurelta osin kuulemani vastaväitteet perustuvat argumentteihin, jotka eivät ole totta. En toista niitä tässä, mutta keskustelen mielelläni asiasta.

Suomen asema puolustusliittoon kuulumattomana maana on tällä hetkellä itseasiassa yksi Pohjois-Euroopan turvallisuuden epävarmuustekijä. On Venäjä, on Nato ja sitten on Suomi. Suomen ja Ruotsin nato-jäsenyyden myötä rajat joiden yli itä ja länsi eivät sotilaallisesti astu, ovat selvät. Arvuuttelun varaa kyvystä puolustautua mahdollisen hyökkäyksen edessä ei jää. Osapuolet voivat keskittyä muihin asioihin.

Nykyinen Venäjä muodostaa yleisvaarallisen uhan koko euroopalle. Tilanne muistuttaa monella tavalla toisen maailmansodan aikaa, joskin nyt Venäjällä on sodan aloittajan rooli. Kriisi ei mene ihan heti ohi, eivätkä asiat palaa koskaan sellaisiksi kuin ne olivat.

Hyvää tarkoittavasta sinisilmäisestä politiikasta on luovuttava myös Suomen sisäisesti. Riippuvuus venäläisestä energiasta on katkaistava. Kiinteistönomistus-asia on saatava tiukempaan kuriin. Kaksoiskansalaisuus-mallista on luovuttava. Jos jollakulla on jo kaksoiskansalaisuus, olkoon niin, mutta uusia myönnettäköön korkeintaan vastavuoroisuusperiaatteella. Rajan nopean sulkemisen turvapaikanhaulta mahdollistava rajamenettely-säädöstö tulee toteuttaa. Puolustuksen ja muiden turvallisuusviranomaisten rahoitus on saatava kuntoon. Lukuisia muitakin turvallisuutta lisääviä uudistuksia tarvitaan. Isoja ja pieniä, joista osa on helpostikin toteutettavissa ja osa vie aikaa ja resursseja. Asiat ovat hallituksen ja eduskunnan käsissä ja monelta osin työ on käynnissä.

Eduskunnassa on nyt käynnistetty pikavauhdilla tehtävä selontekotyö kärjistyneen turvallisuustilanteen johdosta. Hyvä niin. Omasta puolestani totean, että selontekoja, selvityksiä ja raportteja Suomen turvallisuusratkaisuista on tehty niin paljon, että minusta Suomen tulisi välittömästi hakea Naton jäsenyyttä. Toivon, että nyt tehtävän selvitystyön myötä myös kantaansa vielä harkitsevat kansanedustajat tulevat samaan johtopäätökseen.