Olli Saarela maalaili perusteettomia uhkakuvia Etelä-Saimaassa (16.9.). Hänen mukaansa yksityisten palveluntuottajien tulo vanhuspalveluihin saa hinnoittelun karkaamaan käsistä. Perusteellinen faktantarkistus on nyt paikallaan, sillä todellisuudessa tilanne on juuri päinvastoin.

Ulkoistamisen taustalla ovat kuntien omat päätökset myydä sote-kiinteistöjä, joissa Eksote tällä hetkellä palveluita tuottaa. Toinen taustalla vaikuttava tekijä on palveluiden tarpeen ja samalla kustannusten odotettu kasvu väestön ikääntyessä. Nyt tarvitaan ratkaisuja, jossa palveluiden tuotantoon saadaan lisää voimaa ja tekijöitä. Samalla on huolehdittava, etteivät kustannukset nouse liikaa.

Eksote luopuu osasta omaa palveluntuotantoaan ja kilpailuttaa parhaat mahdolliset toimijat tilalle. Sairaanhoitopiiri voi jo ennen uutta sotea ottaa käyttöön myös palvelusetelin, jolla ihminen voi itse valita, mistä palvelun hankkii. Oli kyse sitten kilpailutuksesta tai palvelusetelin käyttöönotosta, säilyy määräysvalta kustannuksista ja tuotannosta aina sairaanhoitopiirillä itsellään. Puhe suurista pörssiyhtiöiden puhalluksista on siis tuulesta temmattua.

Tosiasiat pitää tunnustaa. Pelkkä julkinen tuotanto ei riitä kattamaan kasvavaa tarvetta vanhuspalveluissa. Tarvitsemme yksityisiä mukaan tuottamaan palveluita, jotta voimme turvata sodan jälkeen tämän maan rakentaneiden ihmisten palvelut. Sen me olemme tuolle sukupolvelle velkaa. Osaulkoistuksilla ja palvelusetelien käyttöönotolla saadaan yksityiset voimat valjastettua mukaan tähän työhön. Samalla ihmisten valinnanvapaus lisääntyy. Jatkossa jokainen saa valita itselleen parhaan mahdollisen palvelupaikan, sen sijaan, että ihminen laitettaisiin hoitoon sinne, minne sattuu mahtumaan. On vaikeaa kuvitella, että laadukkaammat palvelut ja ihmisen oma itsemääräämisoikeus olisivat jonkun mielestä huonoja asioita.
Valinnanvapaus tulee voimaan viimeistään uuden soten myötä. Tarvetta palvelusetelin käyttöönotolle ja tuotannon lisäämiselle on kuitenkin jo ennen sitä. Eksote tekee tässä asiassa mielestäni viisaasti. Ratkaisu on paras juuri niiden ihmisten kannalta, jotka palveluita eniten tarvitsevat.