Viime päivinä on virinnyt keskustelu poliisin voimavaroista. Poliisi joutuu vahvasti karsimaan tutkittavia asioita selvitäkseen ylivoimaisesta työtaakasta. Myös rikosten tutkinta-ajat ovat pidentyneet.

Suomen poliisi on maailman paras. Se ei kuitenkaan auta, jos työtä on liikaa poliisin virkoihin nähden. Suomalainen tarvitsee harvoin poliisin apua, mutta silloin kun tarvitsee, on tärkeää, että apua tulee ja rikokset selviävät.

Tälle vuodelle poliisille on osoitettu lisärahoitusta 26 miljoonaa euroa viime vuoteen verrattuna. Määrärahaan kuuluu tasokorotuksen lisäksi panostukset sekä lähiöpoliisitoimintaan että haasteellisten ja harvavan asuttujen alueiden poliisitoiminnan jatkumiseen.

Poliisin toiminnan ja kansalaisten turvallisuuden näkökulmasta rahoituksen pitkäjänteinen suunnittelu on tärkeää. Poliisin virkojen määrä on ripeästi nostettava eduskunnan hallintovaliokunnan edellyttämän 7 850 henkilötyövuoden tasolle. Tämä ei tietenkään käy käden käänteessä vaan koulutuksen määrää on pyrittävä lisäämään.

Poliisikoulutus on Suomessa korkeatasoista. Vuosittain koulutuksen aloittaa noin 400 opiskelijaa. Hakijoiden soveltuvuudesta ei saa tinkiä. Yhteiskunnan muuttuessa hakukriteerejä tulee kuitenkin tarvittaessa päivittää.

Verrattaessa esimerkiksi muihin pohjoismaihin, Suomi on jäänyt poliisin virkojen määrässä pahasti jälkeen. Suomessa on n. 1,3 poliisia tuhatta asukasta kohden kun muissa Pohjoismaissa vastaava luku on noin 2. Ruotsin rikostilanne on tunnetusti Pohjoismaiden huonoin, mutta myös Norjassa ja Tanskassa on suunnitelmia kasvattaa poliisien määrää. Pitkällä tähtäimellä Suomenkin tavoitteena tulee olla 2 poliisivirkaa tuhatta asukasta kohden.

Suomi on maailman turvallisimpia maita. Kaduilla on turvallista liikkua ja poliisin toiminta ansaitsee kansalaisten luottamuksen. Suomikaan ei enää ole mikään lintukoto ja siksi on huolehdittava, että täällä on turvallista myös tulevaisuudessa. Poliisin virkojen määrää on lisättävä.