Vapaaehtoinen maanpuolustus ja reserviläisten oma-aloitteinen harjoittelu ovat äärimmäisen tärkeitä maanpuolustuksen muotoja. On tärkeää, että koko sijoittamiskelpoinen reservimme on mm. EU:n asedirektiivin salliman kansallisen poikkeaman piirissä. Tämä Kokoomuksen tavoite toteutuu nyt lausuntokierroksella olevassa ampuma-aselain muutosesityksessä.

Jo aikanaan komission tuodessa julki ylitiukan asedirektiiviesityksensä Kokoomus vaikutti silloisen sisäministeri Petteri Orpon johdolla siihen, että direktiiviesitys lientyi ja erityisesti kansalliset maanpuolustuksen tarpeet tulivat siinä huomioiduiksi. Tässä tehtiin laajaa parlamentaarista puoluerajat ylittävää yhteistyötä.

Ampuma-aselain muutos on iso ja tärkeä asia ja siksi sitä on työstettävä huolella. Kannattaa huomioida, että esityksen perusteluissa mainitut ryhmät ja tehtävät ovat siellä esimerkinomaisesti, eikä todellisen soveltamisen ole rajoituttava näihin. Soveltamisen linjauksesta päättää pääesikunta. Puoltavan lausunnon antaisi puolustusvoimien aluetoimisto.

Esitykseen kerätään nyt siis kommentteja ja kannanottoja lausuntokierroksella, jonka päätteeksi voidaan mahdollisesti esille tulevien uusien huolien tai yksityiskohtien osalta harkita, mitä voidaan järkevästi tehdä ennen varsinaisen lakiesityksen antamista.

Lain käytännön sovellutuksen on oltava sellainen, että ampumaurheilun harrastaminen ja reserviläistoiminnan harjoittelu voivat jatkua Suomessa sujuvasti.

Tässä linkki aihetta käsittelevään sisäministeri Kai Mykkäsen blogiin:
https://www.verkkouutiset.fi/aselain-ytimessa-poikkeus-koko-reserville/