Reserviläisten suojavarusteet tulee luokitella verovähennyskelpoisiksi. Elämme ajassa, jossa kaiken maanpuolustustyön tukeminen on tärkeää. Suuri reservimme on oleellinen osa Suomen maanpuolustusta ja siksi myös reservin varusteiden pitää olla ajan tasalla ja reserviläisten täytyy voida hankkia kunnollisia varusteita edullisemmin.

Olen tehnyt suojavarusteiden verovähennysoikeuden edistämiseksi eduskunnassa toimenpidealoitteen. Käytännössä vähennysoikeus voisi toteutua esimerkiksi niin, että Puolustusvoimat ylläpitäisi listaa hyväksytyistä verovähennykseen oikeuttavista varusteista ja tarvikkeista, jolla varmistettaisiin se, että reserviläisten hankkimat varusteet ovat riittävän hyviä ja yhteensopivia. Näin vähennyksen avulla hankitut varusteet olisivat käyttökelpoisia myös mahdollisessa palvelukseen kutsumis- tai liikekannallepanotilanteessa.

Reserviläistoimintaan osallistuvat voisivat hankkia näitä hyväksyttyjä varusteita arvonlisäverovapaasti tai vaihtoehtoisesti niiden hankintahinnan voisi vähentää tuloverotuksessa. Vähennys koskisi monipuolisesti varusteita, jotka liittyvät aktiivisten reserviläisten harjoitteluun kuten suojaliivejä ja kypäriä.

Turvallisuustilanne on muuttunut ja siihen pitää varautua monella tavalla. Reserviläisten mahdollisuus hankkia kunnollisia suojavarusteita valtion myötävaikutuksella kannustaisi yhä useampia osallistumaan reserviläistoimintaan ja vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen. Erityisesti Kaakkois-Suomessa useat reserviläiset ovat olleet asiasta kiinnostuneita.

Toivon, että toimenpidealoite voidaan käsitellä eduskunnassa ennen kuin eduskuntavaalit pidetään, mutta jos suotuisaa tulosta ei ennen vaaleja saada, on asia hoidettava seuraavan hallituksen toimesta kuntoon. Jos Kokoomus on hallituksessa, yritän vaikuttaa siihen, että asia on mukana hallitusohjelmassa.