Matti Viialainen otti mielipidekirjoituksessaan kantaa suurvaltojen presidenttien Putinin ja Trumpin tapaamiseen sekä Venäjän ja Ukrainan väliseen sotaan (Etelä-Karjalan liiton blogi 2.7.). Kirjoituksesta välittyy yksipuolinen kuva tilanteesta.

On huomioitava, ettei Suomi ole valikoitunut suurvaltajohtajien tapaamispaikaksi poliittisin perustein. Syyt paikan valinnalle ovat varsin käytännöllisiä: maamme sijainti ja sisäisen turvallisuuden vakaus huomioiden presidenttien muu ohjelma ja liikkuminen sekä varmuus siitä, että meillä kyetään tämänkaltainen tapaaminen organisoimaan ovat olleet valinnan peruste.
Suomella on lähinnä hovimestarin rooli, mutta hyvä niinkin. Luonnollisesti on Suomelle eduksi, että tasavallan presidentti Niinistö tapaa molemmat suurvaltojen johtajat.

Viialainen antaa ymmärtää, että Suomi olisi puolueeton erillinen saareke idän ja lännen välissä ja ikäänkuin harmaalla vyöhykkeellä. Näin ei ole, vaan olemme EU:n jäsenenä selkeästi osa länttä.

Kaikki kansainvälisessä yhteisössä ovat pettyneitä ettei Minskin sopimusta ole toimeenpantu kummankaan osapuolen toimesta. Mielikuvan luominen siitä, että vain toinen osapuoli olisi hankala ei tee oikeutta vallitsevalle tilanteelle. Kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisen sopimusjärjestelmän, erityistesti YK:n ja Etyj:n mukaan Venäjän toimet itä-Ukrainassa ja Krimillä ovat kiistatta väärin.

Koska kumpikaan osapuoli ei tavoittele Minskin sopimuksen päämääriä, esiin tuotuja ajatuksia rauhanturvaoperaatiosta Ukrainassa on vakavasti harkittava.

Totean vielä, ettei Etelä-Karjalan liiton tehtäviin kuulu ulkopoliittiseen keskusteluun osallistuminen ja että Viialaisen esittämät ajatukset ovat hänen yksityisajatteluaan eivätkä edusta maakuntaliiton kantaa.