Suomessa tehdään uraa uurtavaa työtä nk Power-2-X -teknologian kehittämiseksi. Edelläkävijänä ja kehityksen keskuksena toimii LUT Yliopisto Lappeenrannassa.

P2X-teknologia voi olla ratkaisu energiaongelmaan, sillä sen avulla voidaan tehdä myös polttoaineita. Tämä tapahtuu uusiutuvan energian avulla kemiallisesti, siten, että esimerkiksi teollisista prosesseista tai päästöistä erotellaan hiilidioksidia sekä vedestä vetyä jotka yhdistetään esimerkiksi kaasumolekyyliksi. Tuotos voidaan edelleen jalostaa vaikka synteettiseksi polttoaineeksi, joka käy sellaisenaan nykyisiin autoihin. Erona vain se, että sen käyttö ei lisää ilmakehän hiilidioksidikuormaa. Millainen energia voisi olla luonnonmukaisempaa kuin tämä?

Maailmalla on käynnissä kova kisa teknologian kehittämiseksi ja Suomi on kärjessä mukana. Voittaja saattaa saada kunnian olla osana maailman energia- ja ilmasto-ongelmien ratkaisua. Suomen pysyminen kärjessä ei ole todennäköistä, ellei teknologiaan panosteta täällä kunnolla. Kehitystä tulee resursoida merkittävästi, esimerkiksi ohjaamalla mahdollisista EU:n koronatuista merkittävä summa, aluksi vaikkapa 200 miljoonaa euroa P2X-teknologioiden tutkimus- ja kehitystyöhön sekä tulosten tuotteistamiseen.

Edelläkävijyydestämme huolimatta aiheeseen suhtaudutaan hallituksen toimesta vaisusti. Sähköpolttoaine-teknologia on älykäs luonnontieteisiin perustuva puhdas malli, johon ei liity rakenteiden rikkomista eikä vallan uudelleen jaon elementtejä ja se voi siksi olla erityisesti vihervasemmiston näkökulmasta epäkiinnostava.

Erityyppiset biopolttoainehankkeet ovat nykyisin paljon esillä. Tosiasia on, ettei niillä ole ilmaston kannalta juurikaan merkitystä ja niiden vaikutus on Suomessa paikallinen ja pistemäinen. Biopolttoaineisiin tarvittavan biomassan määrä on rajallinen eikä sitä tule maailman mittakaavassa tuhota polttamalla. Vallalla olevan viherpesun ja vihreän maalin levittämisen sijaan on tehtävä aitoja tulevaisuustoimia, jotka ympäristöystävällisyyden ohella vielä luovat työpaikkoja, uutta osaamista ja kilpailukykyä. Suomella on mahdollisuus olla suunnan näyttäjä koko maailmalle, mutta asiaan on panostettava kunnolla.

EU:lta mahdollisesti tulevaa koronaelvytysrahaa ei tule käyttää virkamiesrakenteiden kasvattamiseen tai siltarumpujen rakentamiseen. Raha pitää käyttää pitkälle tähtäävien kehitysideoiden edistämiseen, joita P2X-teknologioiden lisäksi voisivat olla mm. autonominen liikenne ja terveysteknologia.

Valtio voi asettaa tavoitteet, määritellä toimenpiteet ja sitten esim. Innovatiivisten hankintojen mekanismin avulla luoda yritysten, yliopistojen ja muiden teknologiatoimijoiden yhteenliittymän, joka tekee kehitys- ja tuotteistustyötä. Vaikkei tekniikka vielä kaupallista olekaan, voi helposti tunnistaa, että olemme nyt saman kaltaisen läpimurron kynnyksellä kuin Nokia aikoinaan. P2X-teknologiasta voi tulla Suomelle menestystarina, jonka rinnalla Nokian loiston vuodet olivat näpertelyä.

Pääministeri Marinin hallituksen toimet määrittävät monella tapaa maamme tulevaisuutta. Sähköpolttoaineiden osalta tilaisuutemme on historiallisen ainutlaatuinen ja on mahdollisuus menestystarinaan, jonka rinnalla Nokian loiston vuodet olivat näpertelyä. Hallituksen nykyisellä toivomis-politiikalla jää nähtäväksi, osataanko tähän tarttua, vai lannistuuko Suomen rooli johtavana uuden energiatalouden airuena näkemyksen puutteeseen tai erilaisten työryhmien loputtomiin jahkailuihin. Mahdollisuuteen pitää tarttua nyt.