Nykyään liian moni nuori syrjäytyy.  Tämä on vakava ongelma, johon on yhteistuumin puututtava. Usealla opinnot keskeytyvät tänä päivänä toisella asteella eikä pyritä töihin lainkaan. Jokainen ihminen on tärkeä ja kaikki on pidettävä kyydissä.

Syrjäytyminen ja erityisesti nuorten putoaminen yhteiskunnan kelkasta on lisääntynyt valtavasti. Tahti on jopa viime vuosina kiihtynyt. Arvioiden mukaan Suomessa on yli 60 000 syrjäytynyttä nuorta. He eivät ole mukana missään.

Vastikään valmistuneen selvityksen mukaan kuluvan vaalikauden aikana tehdyt toimenpiteet ovat vaikuttaneet myönteisesti ja 22 000 nuorta on päässyt kouluun tai töihin. Tämä on oikea suunta, mutta ei riitä.

Liian monen nuoren opinnot keskeytyvät tänä päivänä toisella asteella. Erityisen huomiota on kiinnitettävä poikiin, sillä tilastojen valossa juuri heille kasautuu enemmän vaikeuksia. Syrjäytymiskehitys on huolestuttavinta 25-35 -vuotiaiden terveiden nuorten miesten keskuudessa, joilla ei työ- tai opiskeluhaluja ole.

Kävin vähän aikaa sitten tutustumassa Saimaan Kriisikeskuksen toimintaan. Kriisikeskuksen ammattilaisten kokemuksen mukaan syrjäytymiseen vaikuttaa merkittävästi ihmisen kokema yksinäisyys. Juuri yksinäisyys nähdäänkin suurimpana yksittäisenä ongelmana. Tämä on surullista. Varsinkin kun voisi kuvitella, että nykyisin erilaiset mahdollisuudet yhteydenpitoon ja liikkumiseen ovat paremmat kuin koskaan.

Koulutus ja työnteko ovat lääkkeitä syrjäytymisen ehkäisyssä. Koulutuspaikkoja on kyllä, mutta työnteon mahdollisuuksia erityisesti kouluttamattomille nuorille on liian vähän. Tarvitsemme edelleen tekoja ja päätöksiä, jotka pitävät talouden kasvussa. Vain näin syntyy kaikenlaisia uusia työpaikkoja. Työllistämisen kynnystä on madallettava, jotta yritykset uskaltavat palkata enemmän väkeä töihin.

Nuorille suunnattua Ohjaamo-toimintaa tulee jatkaa ja mahdollisuuksien mukaan laajentaa sekä lisätä toimintamahdollisuuksia. Ohjaamoiden Onni- ja Vamos-hankkeet tarjoavat erityistä apua niille, jotka sitä oikeasti tarvitsevat. Näistä hankkeista on saatu erittäin hyviä tuloksia. Se luo uskoa siihen, että nuorten auttamiseksi on mahdollista tehdä paljon – jos vain niin päätämme.

Syrjäytymisilmiön pysäyttämiseen on löydettävä ratkaisut ja siihen tarvitaan koko yhteiskunta mukaan. Jokainen ihminen on tärkeä ja kaikki on pidettävä kyydissä.