Suomen terrorismia koskevaa lainsäädäntöä on tiukennettava. Tämä on tullut varmasti kaikille selväksi maailman tapahtumia seuratessa. Siksi on hyvä, että hallitus esittää rikoslakiin sisältyvien terrorismirikosten rangaistussäännöksiä tiukennettavaksi. Esitys lainsäädännön muutoksista on paraikaa eduskunnan käsittelyssä.

Esityksessä on hyviä muutoksia, mm. se, että jatkossa rangaistukseen riittäisi jo se, että henkilö hoitaa terroristisen rikollisen toiminnan kannalta olennaista tehtävää. Tällaisen toiminnan rikosnimike olisi terroristiryhmän toimintaan osallistuminen.

Uutena rangaistavana tekona säädettäisiin terrorismirikoksiin liittyvä julkinen kehottaminen, tästä saisi jatkossa sakkoa tai kaksi vuotta vankeutta. Myös kehottamisen rahoittaminen tai matkustaminen toiseen maahan sitä tekemään olisi rangaistavaa. Huomioitavaa on, ettei kehottamisen rangaistavuus edellytä rikoksen toteutumista, vaan todellakin pelkkä kehottaminen riittää.

Kunnianhimon tason terrorismin torjunnassa tulee kuitenkin olla korkeammalla.

Ensinnäkin, terrorismiin liittyvät tehtävät tulee kriminalisoida kauttaaltaan, ei pelkästään olennaiset tehtävät, kuten on esittänyt.

Tähän olisi kuitenkin aihetta, sillä terroristisen uhan taso on Suomessakin edelleen koholla ja maassamme on satoja terrorismin torjunnan kohdehenkilöitä. Suomessa esiintyy myös merkittävää terrorismin tukitoimintaa, eli rahoittamista ja ideologian levittämistä.. Edelleen, perinteiset islamistisen terrorismin järjestöt ovat toiminnassa. 

Mitä muuta vielä pitäisi tehdä?

Ensinnäkin, Suomessa tulee ottaa käyttöön Tanskan malli kansalaisuuden perumisesta terroristiryhmän tai vastaavan toimintaan osallistuvien kohdalla. Suomessa oleskeluluvalla ilman kansalaisuutta olleiden osalta tuomio terrorismirikoksesta jossain muualla tulee johtaa karkotukseen ja maahantulokieltoon ennen paluuta Suomeen.

Edelleen, terroristijärjestöön kuuluminen on kriminalisoitava. Suomesta sotatoimialueille matkustaminen on kriminalisoitava. Luonnollisesti tämä ei koskisi suomalaisia viranomaisia.

Terrorismirikosten rangaistusasteikkoja on kiristettävä kunnolla kaikkien rikosten osalta. Suomen lainsäädäntö ei saa olla vertailumaitamme lievempi. Suomessa tulee myös Norjan mallin mukaisesti ottaa käyttöön vakaviin terrorismirikoksiin syyllistyneiden henkilöiden vankeusajan jatkamisen mahdollistava varmuusvankeus, joka voidaan syyttäjän vaatimuksesta tuomita viideksi vuodeksi kerrallaan.

Meidän on säädettävä sellaisesta rajamenettelystä, että turvapaikkahakemukset voidaan tarvittaessa käsitellä ja ratkaista rajavyöhykkeellä tai sen läheisyydessä siten, ettei hakijaa päästetä lainkaan maahan käsittelyä odottamaan. Tämä siksi, että on osoitettu, että terroristit hyödyntävät turvapaikkajärjestelmää maahan soluttautumisen väylänä.

Tietojenvaihtoa Suomen ja muiden maiden viranomaisten välillä pitää lisätä. EU-maiden viranomaisten yhteistoimintaa tulee lisätä entisestään ja antaa Euroopan syyttäjävirastolle laajat toimivaltuudet sekä paremmat resurssit rajat ylittävän terrorismin tutkimiseksi ja syytteiden nostamiseksi.