Maamme tuleva hallitus on julkistanut ohjelmansa. Hallitus antaa runsaita lupauksia sinänsä kannatettavien asioiden toteuttamisesta (tai selvittämisestä), mutta niiden toteutuksen taloudellinen perusta on epämääräinen ja vinoutunut.

Hallitusohjelmassa esitetään pysyviä menoja lisättäväksi miljarditolkulla vailla ajatusta siitä, miten kulut kestävällä tavalla rahoitetaan. Taloustavoitteiden saavuttaminen – ja näiden menojen kattaminen – puolestaan perustuu ”normaalille” 2 % kasvuvauhdille. Tällainen kasvu ei kuitenkaan ole aikoihin ollut Suomessa tavanomaista, eikä kukaan asiantuntija sellaista edes ennusta.

Jo nyt, Suomen ollessa 1,2% kasvutrendissä voi perustellusti epäillä, ettei hallitus tule pääsemään talous- ja työllisyystavoitteisiinsa. Hallituksen visio on ruusuista toiveajattelua, joka johtaa uusiin veronkiristyksiin ja lisävelkaantumiseen. Se on kohtuutonta suomalaisille veronmaksajille sekä tuleville sukupolville.

Työllisyystavoitteena 75% on hyvä, mutta hallitusohjelmasta ei löydy keinoja, joilla työllisyys saataisiin aidosti kasvamaan. Tukityöllistämisen lisäksi hallitus ulkoistaa vastuun työmarkkinajärjestöille. En näe tässä onnistumisen elementtejä.

Suomen verotus on jo nyt maailman korkeimmasta päästä. Tuloerot puolestaan Euroopan unionin keskitasoa pienemmät. Silti hallitus hassaa resursseja tuloerojen kaventamiseen ja tekee sen veroja korottamalla.

Hallitusohjelmassa on toki paljon kannatettaviakin ehdotuksia. Merkittävä osa uusista pysyvistä kuluista rahoitetaan alussa kertaluonteisesti valtion omaisuutta myymällä. Jatkoa ajatellen rahoitus on auki. Veroja korotetaan laajalla skaalalla ja korotusten maksajiksi joutuvat ne, jotka jo nyt maksavat eniten veroja eli normaalit työssäkäyvät ihmiset. Keskiluokkaa kyykytetään oikein kunnolla.

Hallitusohjelman toteuttamiskelpoiset linjaukset olisi mahdollista tehdä myös vastuullisemmalla talouspolitiikalla. Tuloverotuksen keventäminen, sosiaaliturvan uudistaminen, paikallisen sopimisen lisääminen ja työmarkkinoiden aito kehittäminen veisi maatamme kestävällä tavalla parempaan suuntaan.

Rinteen hallitus vie särpimen keskiluokan pöydästä ja syö tulevien sukupolvien eväät.