Tein hallitukselle kirjallisen kysymyksen siitä, milloin ja miten se aikoo lopettaa turistiviisumien myöntämisen venäläisturisteille. Venäjä rikkoo Ukrainaa vastaan käymällään sodalla ja sotarikoksillaan kansainvälistä oikeutta ja valtioiden koskemattomuutta. Suomi tukee muiden länsimaiden kanssa Ukrainaa. On moraalisesti väärin, että tässä tilanteessa Venäjän kansalaisilla olisi oikeus huvitella Suomessa tai EU-alueella, kun Venäjä käy tuhoamissotaa Ukrainaa vastaan. Siksi viisumien myöntäminen on toistaiseksi keskeytettävä.

 

Kirjallisen kysymyksen teksti:

Kirjallinen kysymys turistiviisumien myöntämiskiellosta venäläisille

Eduskunnan puhemiehelle

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa jatkuu jo viidettä kuukautta. Toimillaan Venäjä on rikkonut kansainvälistä oikeutta ja valtioiden koskemattomuutta sekä syyllistynyt sodassa lukuisiin ihmisoikeusrikkomuksiin. Mitään merkkejä sotatoimien päättämiseksi ja rauhan tavoittelemiseksi ei ole havaittavissa.

Niin kauan kuin Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa jatkuu, Suomella ei ole syytä jatkaa turistiviisumien myöntämistä venäläisille. Nykytilanne tarjoaa mahdollisuuden kiertää sanktioita ja viedä Venäjälle pakotteiden alaisia tuotteita. Tämä heikentää sanktioiden vaikutusta ja vesittää niiden tarkoitusta. On mahdollista, että Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa osallistuvia tai sen eteen työskenteleviä henkilöitä matkustaa Suomeen lomailemaan.

Tällöin on moraalisesti väärin, että sallimme venäläisten matkailun Suomessa, kun samaan aikaan Venäjä käy raakaa tuhoamissotaansa Ukrainassa. Tosiasiassa Suomen kautta voidaan matkustaa myös minne tahansa muualle ja erityisesti EU-alueelle, mitä ei voi pitää hyväksyttävänä.

Suomen on saatettava voimaan välittömästi turistiviisumien myöntämiskielto venäläisille. Kielto ei koskisi sairauksien hoitoa, lähisukulaisten luona käyntiä tai yksityishenkilöitä, joilla on kiinteistön kaltaista omaisuutta Suomessa. Tarkoitus ei ole myöskään estää venäläisiä toisinajattelijoita tai muista syistä Venäjältä pakenevia pääsemästä pois Venäjältä. Kansainvälistä suojelua voi jatkossakin hakea Suomesta tai muista EU-maista.

Suomen tulee estää kaikki yritykset ja mahdollisuudet kiertää Venäjään kohdistuvia pakotteita. Viisumikielto on asetettava siksi toistaiseksi voimassa olevaksi, kunnes Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa päättyy.

Ponsiosa
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Aikooko hallitus ryhtyä toimiin sen eteen, että Suomi asettaa voimaan välittömästi toistaiseksi voimassa olevan turistiviisumien myöntämiskiellon venäläisille?

Helsingissä 27.7.2022
Jukka Kopra kok
Pauli Kiuru kok
Saara-Sofia Sirén kok
Mia Laiho kok
Sofia Vikman kok
Markku Eestilä kok
Mari-Leena Talvitie kok
Kari Tolvanen kok
Sari Multala kok
Sinuhe Wallinheimo kok
Marko Kilpi kok
Timo Heinonen kok
Kalle Jokinen kok
Ben Zyskowicz kok
Pia Kauma kok
Anne-Mari Virolainen kok
Ville Valkonen kok
Matias Marttinen kok
Jari Kinnunen kok
Ville Kaunisto kok
Pihla Keto-Huovinen kok
Heikki Autto kok
Janne Heikkinen kok
Terhi Koulumies kok
Sanni Grahn-Laasonen kok
Sari Sarkomaa kok
Atte Kaleva kok