Eduskunta hyväksyi tiedustelulait pitkän valmistelutyön jälkeen. Kyseessä on Suomen kannalta erittäin tärkeästä lakikokonaisuudesta, joka luo viranomaisille mahdollisuudet vastata nykyajan haasteisiin tiedustelun saralla.

Turvallisuustilanne tänä päivänä on Euroopassakin tiukka ja erityyppistä vakoilua, niin laitonta kuin laillisuuden rajamaillakin olevaa tiedonhankintaa tapahtuu koko ajan. Myös Suomi ja suomalaiset ovat urkinnan kohteena. Meihin kohdistuu kyberhyökkäyksiä ja tietoverkkoja pitkin asioitamme urkitaan jatkuvasti. Maassamme toimii myös henkilöitä, joiden aikeet ja pyrkimykset ovat yhteiskuntamme etujen ja turvallisuuden vastaisia. Nyt heitäkin voidaan tehokkaammin etsiä. Puolustusvoimamme tarvitsevat tietoa oman päätöksenteon ja muun toiminnan käyttöön. Verkossa tehtävillä toimilla voidaan yrittää lamauttaa yhteiskuntamme elintärkeitä toimintoja, kuten sähkönjakelua tai pankkijärjestelmän toimintaa.

Uusien tiedustelulakien ansiosta viranomaiset voivat nyt valmistautua ja puuttua tehokkaasti myös näitä mainittuja uhkia vastaan. Jostain käsittämättömästä syystä Suomen lainsäädäntö on tältä osin ollut täysin retuperällä. Käytännössä monen muun maan tiedusteluviranomaiset ovat mm. voineet seurata suomalaisten tietoliikennettä, mutta omat viranomaisemme eivät ole sitä voineet tehdä. On yleisessä tiedossa, että suurvalloilla on käytössään järjestelmiä, joilla kenen tahansa puheluita, viestejä, ym. voidaan seurata. Nyt käyttöön tulevat kyvykkyydet antavat paremmat mahdollisuudet havaita ja puuttua tällaiseenkin toimintaan.

Tiedustelutieto on välttämätöntä maamme ulkopoliittisen johdon ja Suojelupoliisin sekä Puolustusvoimien päätöksenteon perustaksi. On täysin selvää, että näillä tahoilla on oltava riittävät edellytykset ja tiedot tehdä ratkaisuja Suomen turvallisuuden varmistamiseksi.

Vakoilu on maailman vanhin ammatti eikä sen edessä saa olla sinisilmäinen. Tiedustelulakikokonaisuus antaa Suomelle paremmat mahdollisuudet vaalia omia intressejään sekä tehdä tiedonvaihdon muodossa yhteistyötä kumppanimaidemme viranomaisten kanssa.