Hallituksen esitysluonnokseen aselain muuttamisesta tullut palaute on ollut runsasta, kriittistä, mutta rakentavaa. Palautteen ansiosta esitystä on voitu valmistelutyön edetessä parantaa merkittävällä tavalla. Valmistelutyön loppuvaiheessa on sisäministeri Mykkäsen ja hallituspuolueiden edustajien yhteistyö ollut tiivistä.

Valtioneuvosto antaa tänään esityksen aselain muutoksesta jolla pannaan täytäntöön EU:n asedirektiivin määräykset. Hallituksen esitystä on valmisteltu keväästä lähtien ja sen sisältö on muuttunut olennaisesti verrattuna alkuperäiseen lausunnoille lähteneeseen luonnokseen.

Esitys on nyt sellainen, että reserviläistoiminta ja ammunnan harrastaminen voivat jatkua Suomessa. Erityisen tärkeää on, että reserviläistoimintaan ja vapaaehtoiseen maanpuolustukseen liittyvän ampumatoiminnan mahdollisuudet on turvattu. Maanpuolustuspoikkeamaan perustuva ammunnan harjoittelu on jatkossa laajasti mahdollista.

Järjestöt, yhdistykset ja kansalaisaktivistit ovat antaneet paljon palautetta ja tehneet muutosehdotuksia luonnokseen.

Mielestäni tämä vastuullinen vapaaehtoinen osallistuminen lain valmisteluun on osaltaan osoitus siitä, että maanpuolustustahto on Suomessa korkealla tasolla ja vankalla pohjalla.

Haluan osaltani lausua kiitokset kaikille valmistelutyöhön osallistuneille ja esitystä kommentoineille. Jokaisen panos on ollut tärkeä. Itse olen osallistunut valmistelutyöhön eduskuntaryhmämme edustajana.

Esitys annetaan eduskunnalle torstaina 11.10. ja sen käsittely jatkuu eduskunnan hallintovaliokunnassa.