Vanhustenhoidossa tapahtuvista laiminlyönneistä on ehdottomasti jouduttava vastuuseen. Kansanedustaja Anneli Kiljunen (sd.) käytti faktoja varsin valikoivasti kirjoituksessaan Etelä-Saimaan (4.2.2019) mielipidepalstalla. Yksityisten toimijoiden kategorinen syyllistäminen ja mörköjen maalailu tuovat mieliin menneiden vuosikymmenten ideologiset iskuhuudot.
 
Meneillään olevassa keskustelussa tuntuu unohtuvan, että palvelut ovat toimineet myös yksityisten hoidon tarjoajien varassa jo iät ajat. Kunnat eivät ole pystyneet lisäämään omaa palvelutuotantoaan samassa suhteessa kuin ikääntyneiden määrä on kasvanut. Muun muassa tehostetun palveluasumisen yksiköistä noin puolet on yksityisten yritysten pyörittämiä.

Soten valinnanvapauden myötä asiakas voisi valita itse, missä palvelukodissa asuu. Nyt on mentävä sinne minne määrätään. Näin tulevaisuudessa laatu ratkaisee, ei hinta kuten nyt. Hyvä hoiva ja laadukkaat palvelut nousevat uuteen arvoon ja huonot karsiutuvat pois. Nykyinen sote-järjestelmä on johtanut kuntien tai kuntayhtymien tekemiin ulkoistuksiin, joissa hinta on mennyt laadun edelle. Näin ei saa olla.

Vuodepotilas tarvitsee enemmän apua kuin henkilö, joka pystyy liikkumaan itsenäisesti ja turvallisesti. Tästä perustavanlaatuisesta syystä johtuen hoitajien määrän on vaihdeltava tilanteesta riippuen. Mitoitus voi olla siis pienempi tai suurempi kuin jokin yksittäinen luku. Hoivantarvetta on myös voitava päivittää potilaan tilanteen mukaan. Hoitajien on voitava keskittyä laadukkaaseen hoitotyöhön ja tälle työnantajien on luotava hyvät olosuhteet.

Vanhustenhuollossa ilmenneet laiminlyönnit ovat väärin. Syy ei kuitenkaan ole tulevan sote-uudistuksen ja siksi sillä pelottelu on kyseenalaista. Nyt esillä olleet ongelmat eivät johdu lain vaatimuksista vaan vaikuttaa siltä, että lain vaatimuksia on jätetty törkeällä tavalla noudattamatta. Näin ei saa toimia. Valvontaa on lisättävä ja niin yrityksille kuin julkisille toimijoille, jotka eivät noudata pelisääntöjä, on määrättävä tuntuvat rangaistukset.

Askeleemme käyvät hyvin eri tavoin elämämme viimeisillä vuosikymmenillä. On varmistettava, että jokainen saa sen mukaista hoitoa kuin tarvitsee.