Monet urheiluseurat ovat koronan takia ahdingossa ja toiminnan jatkuminen on uhattuna. Tilannetta helpottaisi, jos urheiluseuroille lahjoittaminen 850 euroon asti tehtäisiin verovähennyskelpoiseksi samalla tavoin kuin kuin yliopistoille lahjoittaminen jo on. Hallituksen on tartuttava asiassa toimeen.

Urheiluseurat ympäri maan tekevät mittaamattoman tärkeää ja arvokasta työtä lasten ja nuorten henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin ja kasvun edistäjänä. Valitettavasti koronakriisi on ajanut monet urheiluseurat taloudelliseen ahdinkoon. Toiminnan jatkuminen on monin paikoin uhattuna. Yksi keino laajentaa toiminnan rahoituspohjaa on helpottaa yksityishenkilöiden lahjoituksia urheiluseuroille laajentamalla verovähennysoikeus myös urheiluseuroille kohdennettuihin yksityishenkilöiden lahjoituksiin.

Nykyisen tuloverolain mukaan yksityishenkilö voi vähentää ansiotulostaan vähintään 850 euron rahalahjoituksen, joka on tehty tiedettä tai taidetta edistävään tarkoitukseen julkista rahoitusta saavalle yliopistolle tai korkeakoululle taikka näiden yhteydessä olevalle yliopistorahastolle. Urheiluseuralahjoitusten verovähennysoikeus voitaisiin toteuttaa laajentamalla verovähennys koskemaan myös urheiluseuroille tehtäviä lahjoituksia.

Muutos olisi tarpeellinen vastaantulo koronakriisin takia taloudelliseen ahdinkoon joutuneille tärkeää yhteiskunnallista työtä tekeville urheiluseuroille.

Urheiluseuratoiminnan yhteiskunnallista merkitystä ei voida korostaa liikaa. Urheiluseuratoiminta tuo monen lapsen ja nuoren elämään korvaamattomalla tavalla merkitystä, ihmissuhteita ja terveitä elintapoja. Vaikean tilanteen keskellä valtion on perusteltua tulla vastaan ja etsiä uusia innovatiivisia keinoja seurojen auttamiseen. Liian moni nuori on nyt dropoutin kynnyksellä ja tämä keino helpottaisi nuorten pitämistä seuransa ja lajinsa parissa.

Asiasta on tehty kansalaisaloite, jonka voi käydä allekirjoittamassa täällä: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/7993