Valvojiakin on valvottava

Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan toimintaa koskevan julkisen kirjoittelun myötä esiin on noussut useita viraston toimintaa koskevia huolestuttavia seikkoja. Eduskunnan kansliatoimikunnassa päätimme 8.4. pääjohtajan virantoimituksesta pidättämisestä yksimielisesti. Tarkastusvaliokunta tutkii pääjohtajan sekä viraston toimintaa paraikaa ja mietintö valmistunee lähiaikoina.

Eduskunnan tilintarkastajat ovat ilmoittaneet vuotta 2020 koskevan erityistilintarkastuksen toteuttamisesta. En usko, että pelkkä vuotta 2020 koskeva tarkastus riittää, sillä se tuskin paljastaa kehityskulkuja ja trendejä. On myös huomioitava, että koronan vaikutus vuoteen 2020 on ollut poikkeuksellinen.

Esillä olleet pääjohtajan ja viraston toimintaa koskevat epäkohdat ovat huolestuttavia, mutta niiden selvitys on kesken. Eduskunta selvittää asiaa ja aikanaan päättää seurauksista. Arvostan VTV:n virkamiesten rohkeutta tulla esiin ja nostaa epäkohtia keskusteluun.

Keskeinen huolestuttava julkisessa keskustelussa esiintullut seikka on mahdollinen tarkastusraporttien kaunistelu. VTV:n asiantuntijat ovat kertoneet esimerkiksi eduskunnan päätöksien toteutukseen liittyvien raporttien silottelusta ennen niiden julkaisua.

Valtiontalouden tarkastusviraston tulee olla säälimättömän realistinen raportoidessaan tarkastuskohteistaan. Historia tuntee esimerkkejä valtioista, joissa johdolle ei ole kerrottu päätösten seurauksista todenmukaisesti, vaan asioita on siloiteltu ja kaunisteltu. Huonosti on yleensä käynyt.

Koen poliittisena päättäjänä ja lainsäätäjänä tulevani huijatuksi, jos en saa eduskunnan tekemien päätösten seurauksista ja vaikutuksista todenmukaista ja tarkkaa kuvaa. VTV:n tehtävää on kirkastettava siten, että kaikissa olosuhteissa voidaan luottaa siihen, että ulospäin raportoidaan realistisesti ja kattavasti.

Parhaiten tämä onnistunee siten, että VTV:n aiempi toiminta läpivalaistaan, tarkoituksenmukaisuus arvioidaan ja tästä tehdään tarvittavat johtopäätökset. Operatiivinen toiminta tulee välittömästi oikaista ja valvontamekanismi uudistaa. Tarvittaessa perustehtävä ja toimintatapa on lainsäädännössä määriteltävä uudestaan. Lopputuloksena on oltava virasto, joka tekee tinkimätöntä ja tarvittaessa myös säälimätöntä arviointi- ja tarkastustyötä. Päättäjille ja kansalle pitää kertoa myös huonot uutiset.