Suomessa tehdään paraikaa uraauurtavaa tutkimusta joka onnistuessaan voi ratkaista maailman energiaongelmat.

Tavoitteena on luoda teollisen mittakaavan teknologia, jolla tuotetaan keinotekoista polttoainetta vedystä ja hiilidioksidista. Energia polttoaineen muodostusprosessiin saadaan esim. aurinkopaneeleista. Saatu kaasu otetaan talteen ja näin voidaan  ratkaista auringon (ja myös tuulen) avulla tuotetun energian varastointiongelma.

Menetelmän kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi on käynnissä kova kansainvälinen kilpajuoksu jossa Suomi on toistaiseksi menestynyt hyvin. Riittävän rahoituksen turvin etumatka voidaan säilyttää jatkossakin ja kehityksen tuloksena saada suomalaiseen omistukseen aineettomia oikeuksia ja patentteja joista koko maailma on tulevaisuudessa kiinnostunut.

Tätä NeoCarbon Energy -tekniikkaa kehitetään Lappeenrannan ja Turun yliopistojen, VTT:n ja Tekesin yhteistyönä.  Se mahdollistaa myös Suomelle Pariisin ilmastosopimuksen mukaisen täysin uuden riippumattoman, päästöttömän ja hinnaltaan kilpailukykyisen energiajärjestelmän.

 

Polttoainetta vedestä ja ilmasta

Yksinkertaistaen kyse on siitä, että vedestä erotetaan vetyä joka yhdistetään omassa prosessissaan ilmasta otettuun hiilidioksidiin. Tuloksena saadaan keinotekoista ”maakaasua”. Energia tapahtumaan tuotetaan aurinkopaneeleilla.

Tällä menettelyllä ilmakehän hiilidioksidia voidaan ”sijoittaa” takaisin polttoaineeseen ja käyttää uudelleen. Näin tuotettu polttoaine poistaa ilmakehästä hiilidioksidia eikä sen polttaminen tuota uusia päästöjä. Tämä jos mikä on hyvä asia ja edesauttaa myös Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamista kannattavalla tavalla. Aurinkovoimalat voivat tuottaa tätä kaasua joko koko tehollaan tai vain siltä osin, mikä jää yli sähkön kulutuksen ollessa tuotantoa pienempi.

Prosessissa syntynyt kaasu taasen voidaan nk Fischer- Tropsch –menetelmällä muuntaa esimerkiksi diesel-polttoaineeksi vaikkapa autoissa käytettäväksi.

NeoCarbon Energy on Tekesin ns strateginen avaus ja Suomen suurin yksittäinen uusiutuvan energian hanke. Yhteensä seitsemän professoria ja 10 tohtoria ovat ryhmineen keskittyneet tähän parin vuoden ajan. Tulokset ovat erittäin kiinnostavia niin tieteen kuin yritysten näkökulmasta.

Tämän uuden teknologian omistaminen ja hyödyntäminen vie Suomen lähemmäksi energiaomavaraisuutta, luo merkittävää uutta liiketoimintaa ja uusia työpaikkoja. Olen vakuuttunut siitä, että kyse on kehityksestä, jonka vaikutus maamme talouteen ja yhteiskuntaan voi olla samaa luokkaa kuin Nokialla parhaimmillaan oli.

 

Valtion rahoitusta tarvitaan

Ilman valtion rahoitusta teknillistieteellisiin tutkimushankkeisiin elektroniikan ja tietoliikennetekniikan saralla silloin aikoinaan ei Nokiankaan nousu olisi ollut mahdollinen. Nokian kehityksen matkaviestinnän ja tietoliikennetekniikan huipuksi mahdollisti osaltaan valtion rahoituksen turvin tehty teknillistieteellinen tutkimus- ja kehitystyö.

On tärkeää, että myös tänä päivänä ymmärrämme rahoittaa tällaisia hankkeita, joiden tulokset eivät ole etukäteen laskettavissa mutta jotka onnistuessaan voivat muuttaa koko maailmaa paremmaksi.

Mikä voisikaan olla parempi tapa tuottaa energiaa yhteiskunnan käyttöön kuin se, että saasteetonta ja ilmaista aurinkovoimaa hyödyntämällä poistetaan ilmakehästä haitallista hiilidioksidia ja sidotaan se myöhemmin käytettäväksi tekemällä keinotekoista polttoainetta, vaikkapa diesel-öljyä?

Todettakoon vielä, että tällä teknologialla energian tuottaminen on tulevaisuudessa ilmaista sen jälkeen kun investointi tuotantojärjestelmään on tehty.

 

Lisää tietoa aiheesta:

http://www.neocarbonenergy.fi

https://fi.wikipedia.org/wiki/Fischer%E2%80%93Tropsch-menetelm%C3%A4