Eduskunta on syksyllä käsitellyt sisäisen turvallisuuden strategiaa. Käsittelyyn liittyen eri viranomaiset ja muut tahot ovat antaneet asiaan liittyviä lausuntoja. Suojelupoliisi nosti lausunnossaan esiin monien muiden uhkien ohella kansalliselle turvallisuudelle tärkeiden kohteiden lähellä olevien kiinteistöjen omistussuhteet.

Erityisesti venäläistaustaiset tahot ovat tehneet Suomesta kiinteistöhankintoja, joiden perimmäistä tarkoitusta voidaan pitää vähintäänkin epäilyttävinä. Tuttuun tapaan jotkut Suomessa haluavat kääntää keskustelun sisäänpäin ja kyseenalaistaa asian esiintuovien motiivit.

Pitää muistaa, että suojelupoliisi muiden viranomaisten lailla antaa virkavastuulla lausuntoja eduskunnalle  aina eduskunnan niin pyytäessä. Lausunnot koostuvat tosiasioista eivätkä arvailuista.

Näiden tiettyjen kiinteistöjen omistajien taustaan liittyvät ongelmat ratkaistaan lainsäädännöllä eikä poliisitoimin joten asian esille nostamisessa tuskin on kyse lisäresurssien haikailusta poliisille.

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että lainsäädäntöä kehitetään jotta kiinteistöjen omistukseen turvallisuudelle tärkeiden kohteiden lähellä voidaan puuttua. Asiasta vastaa oikeusministeriö mutta toistaiseksi kirjauksen toimeenpano ei ole edennyt. Oikeusministeriön saamattomuutta asian suhteen ei pidä tulkita osoitukseksi siitä, etteikö syytä toimiin olisi. Juuri nyt on hyvä ajankohta laittaa tämä asia kuntoon ja säätää laki, jolla varmistetaan, että kiinteistöjen ulkomainen omistus strategisesti tärkeiden alueiden lähellä voidaan estää.