Luumäki-Imatra –kaksoisraiteen suunnittelulle on myönnetty 10 miljoonan euron määräraha. Varsinaista päätöstä kaksoisraiteen toteutuksesta ei olla vielä tehty, mutta sen tarpeellisuus on tunnustettu laajalti. Kaakkois-Suomen liikennestrategiassa hanke on kohdelistalla ensimmäinen.

Rata on nimetty suunnittelukohteeksi liikennepoliittisessa selonteossa. Rakentamisen tavoitteena on henkilöliikenteen palvelutason ja tavaraliikenteen toimintaedellytysten parantaminen. Yksi lähtökohta on ohjata Venäjälle suuntautuva tavaraliikenne kulkemaan Imatrankosken kautta.

Ministeri Risikon esikunnasta saamieni tietojen mukaan  kaikissa selonteon nimetyissä suunnittelukohteissa selvitetään erilaisia toimenpiteitä ja mahdollisuuksia parantaa liikenneolosuhteita.  Liikenteen kysyntäennusteiden selvittäminen on haasteellista muuttuvassa toimintaympäristötilanteessa.  Suunnittelussa on tutkittu vaihtoehtona mm. erilaisia junaliikenteen reittivaihtoetoja.

Toimenpiteitä ovat mm. kaksoisraide koko rataosuudelle tai osittain ja kohtauspaikkojen lisääminen niin, että liikennetarpeet täyttyvät. Nyt meneillään olevassa hankearvioinnissa arvioidaan eri vaihtoehtojen kannattavuus eli hyödyt verrattuna kustannuksiin.

Jo nyt on selvää, että perusparantaminen osuudella Luumäki-Imatra ja muutamien ratasiltojen uusiminen parantaa junaliikenteen toimivuutta ja hyödyt kustannuksiin verrattuna hyvät. Hankearviointi valmistuu alkuvuodesta 2015, jonka perusteella määritetään hankkeen ensimmäisessä vaiheessa toteutettava sisältö ja tarvittava rahoitus.

 

Hankkeen valmistelu etenee liikennepoliittisen selonteon lausuman mukaisesti:  Rataosalle Luumäki–Imatra on tehtävä merkittäviä välityskykyä parantavia muutoksia, jotta radan sujuva liikennöinti voidaan varmistaa liikennemäärien kasvaessa. Rataosuuden muuttaminen kaksiraiteiseksi on tehokkain tapa lisätä radan välityskykyä.