Lappeenrannan upseerikerholla järjestettiin 7.3.2011 Upseeriliiton koolle kutsumana paneelikeskustelu kevään eduskuntavaaliehdokkaille. Kutsupohjalta järjestettyyn paneelikeskusteluun osallistuivat Jukka Kopra (Kokoomus), Jani Mäkelä (PerusS), Harri Iljin (SDP), Juha Rantalainen (KD) ja Ari Torniainen (Kesk.)

Paneelikeskustelu veti paikalle kattavan yleisön erityisesti kaakkoissuomalaisia Upseeriliton jäseniä. Noin kolmekymmenhenkinen yleisö pääsikin tenttaamaan ehdokkaita useissa kiinnostavissa aiheissa. Keskustelussa esille nousi luonnollisesti paljon maanpuolustusta ja puolustusvoimia koskevia päivän politiikan kysymyksiä.

Kaikki paneeliin osallistuneet ehdokkaat olivat yksimielisesti nostamassa puolustusvoimien määrärahoja ja yhtä yksimielisesti he katsoivat asevelvollisuusarmeijan aseman tärkeäksi jatkossakin. Nato-kysymyksen yhteydessä ainoastaan ehdokas Jukka Kopra antoi selvän vastauksen ja ilmaisi myönteisen Nato-kantansa.

Alla kuvia tilaisuudesta:

Kuvat: Pentti Viskari.