Kansanedustaja Jukka Kopra (kok.) on jättänyt valtioneuvostolle kirjallisen kysymyksen koskien henkilötuntomerkkien ottamista myös pääsyn epäämistapauksissa. Vuoden alusta voimaan astuneen uuden ulkomaalaislain toimivuus käytännössä rajanylityspaikoilla on tuonut esiin selkeän epäkohdan henkilötuntomerkkien ottamiseen liittyen.

Ulkomaalaislakiin lisättiin uusia käsitteitä, kuten pääsyn epääminen. Ulkomaalaisen pääsy voidaan siis käännytyksen sijaan evätä rajanylityksen yhteydessä, jolleivät maahantulon edellytykset täyty. Aikaisempaan käytäntöön verrattuna ja rajanylityspaikoilta jo saatujen kokemusten perusteella jopa yli 90% käännytyksistä vaihtunee uuden lain myötä pääsyn epäämiseksi.

– Tämä taas tarkoittaa sitä, että Suomen rajavartioviranomaisten mahdollisuudet henkilötuntomerkkien rekisteröintiin kapenevat liian suppeiksi ja se on mielestäni turvallisuusriski, sanoo Kopra. Uutta ulkomaalaislakia tulisikin hänen mielestään epäkohdan korjaamiseksi täydentää niin, että myös pääsyn epääminen olisi peruste henkilötuntomerkkien ottamiselle.

Lue koko kirjallinen kysymys täältä.