2013-08-30-Katainen_Lappeenrannan_Oleksilla

Kansanedustaja Jukka Kopran (kok.) mielestä hallitus osoitti toimintakykynsä päättämällä historiallisen suurista rakenteellisista uudistuksista. – Nyt tarvitaan vielä sitoutumista jokaisella päätöksentekoportaalla viedä uudistukset maaliin saakka, tuumaa hän.

Näinä vaikeina aikoina on välttämättä tehtävä myös kipeitä päätöksiä. Uskon, että suomalaiset ymmärtävät tämän. Olen myös varma, että säästöt yhdistettynä muihin rakenteellisiin uudistuksiin, sääntelyn purkuun ja muihin yritystoiminnan edellytyksiä parantaviin toimenpiteisiin kääntävät Suomen takaisin nousu-uralle, sanoo Kopra.

Kuva: Pääministeri Jyrki Katainen Lappeenrannan kävelykatu Oleksilla.

Hallituksen lanseeraama toimenpidekokonaisuus Venäjän markkinoihin liittyen on erittäin tervetullut ja osoittaa sen, että itäisen naapuriin tarjoamat kasvumahdollisuudet ymmärretään koko Suomen etuna. Kaavoituksen vapauttaminen Kaakon erityispiirteet huomioiden helpottaa markkinoiden kasvua ja luo lisää niitä kipeästi tarvittavia työpaikkoja. Valitus- ja lupamenettelyn yksinkertaistaminen toivottavasti nopeuttaa uusien investointien ja hankkeiden etenemistä sekä karsii turhanpäiväistä kiusantekoa.

Liikenneinfraan, turvallisuuteen ja rajanylityksiin panostaminen ovat kaikki tarpeellisia sinälläänkin, mutta erityisesti siksi, että ne maksavat itsensä kohoavien matkailutulojen muodossa takaisin. On korkea aika heittää hajanainen tempoilu sekä epämääräiset viritykset roskakoriin ja saattaa Venäjä-toimintojen kehittäminen vakaalle pohjalle, linjaa Kopra.

Yritysrahoitusjärjestelyjen kehittäminen ja turhan sääntelyn purku ovat myös erittäin tervetulleita uudistuksia. Nämä osaltaan palauttavat sijoittajien uskoa suomalaisiin yrityksiin sijoituskohteena.

Huolimatta hyvästä rakennepaketista ongelmia ja epäkohtia jää ratkottavaksi. Eritoten kaipaan hallitukselta vielä syksyn kuluessa tarkempia esityksiä ja toimia yrittäjien toimintaedellytysten parantamiseksi, sanoo Kopra. – Sama pätee tietysti tupo-pöytään, paljon on myös työmarkkinaosapuolten varassa. Määrätietoisen työn on siis jatkuttava kaikilla tahoilla ja valmiuksia oltava tarvittaessa nopeisiinkin uusiin ratkaisuihin. Suomen talouden kääntäminen kasvuun on nyt oltava kaiken toiminnan keskiössä, jotta suomalaisten hyvinvointi voidaan turvata.

Jukka Kopra, kansanedustaja, Kansallinen Kokoomus rp