Kansanedustaja Jukka Kopra (kok.) puhui Yrittäjän päivän seminaarissa Haminan Raatihuoneella yrittäjyyden merkityksestä talouskasvun rakentajana. Pk-yritysten kilpailukyvyn parantaminen ja työpaikkojen lisääminen nousivat keskiöön.
Turhan sääntelyn piirin Kopran mielestä kuuluu nykyinen liikeaikalaki ja hänen mielestään kaupoille pitäisikin sallia vapaat aukioloajat. ”Yrittäjän on voitava itse arvioida milloin kauppa kannattaa ja milloin ei”, sanoo kansanedustaja Kopra.

– Ilmaisiin keinoihin kuuluvat myös työviikon pituuden nostaminen 40 tuntiin, ensimmäisen sairaslomapäivän siirtäminen työntekijän omalle vastuulle sekä koeajan pidentäminen, luettelee Kopra.

ALV-maksujen tilitys tulisi Kopran mielestä muuttaa maksuperusteiseksi.

– Yritysten toimintakyky paranee, jos ALV-maksujen jaksotusta muutetaan siten, että raha tilitetään valtiolle vasta sitten kun yritys on saanut asiakkaalta maksun, sanoo Kopra.

Yrittäjän päivän seminaari järjestetään vuosittain Haminan Yrittäjät ry:n ja Haminan kaupungin yhteistyönä. Seminaari toimii ajankohtaisten asioiden sekä yrittäjien ja päättäjien vuorovaikutusfoorumina.