Vuonna 2011 kun päätettiin Suomen lääkärihelikopteriverkoston siirtymisestä valtion rahoitettavaksi jäi järjestelmään kaksi aukkoa: Etelä-Pohjanmaa ja Kaakkois-Suomi jätettiin ratkaisusta pois.

Tein tuolloin hallitukselle kirjallisen kysymyksen lääkärihelikopterien saamiseksi myös meidän alueellemme.

Sittemmin asiasta on tehty lukuisia kirjelmöintejä ja esiinnostoja. Eduskunnan oikeusasiamies puuttui asiaan ja totesi, että tilanne on perustuslain vastainen asettaessaan kansalaiset eriarvoiseen asemaan. Vuonna 2016 teimme toimenpidealoitteen asiasta alueemme kansanedustajien kanssa.

Työ on johtanut tulokseen ja asia on nyt ratkennut. Hallitus päätti viime viikolla vihdoin perustaa kaksi uutta helikopteritukikohtaa, joista toinen tulee meille tänne Kaakkois-Suomeen. Helikopterin sijoituspaikkaa ei olla vielä päätetty mutta ehdolla ovat Lappeenranta ja Utti. Samalla myös lääkärihelikopteritoiminta organisoidaan muutoinkin uudelleen. Tarkoitus on, että uusi verkosto aloittaa toimintansa vuonna 2022.

Lappeenranta on luonteva sijoituspaikka lääkärihelikopterille. Kaupungissa on laajan päivystyksen sairaala jatkossakin ja tarve pitkien etäisyyksien ja Saimaan muodostaman hidasteen johdosta ilmeinen. Lappeenrantaan sijoitettu lääkärihelikopteri ehtisi toiminta-alueen joka kolkkaan riittävän nopeasti.

Potilaita ei lähtökohtaisesti kuljeteta lääkärihelikopterilla sairaalaan, sen sijaan on tärkeää, että ensihoitoa antava lääkäri saadaan potilaan luo mahdollisimman nopeasti. Tämä on erityisen tärkeää vaikeissa onnettomuuksissa ja esimerkiksi aivoverenkierron häiriöihin liittyvissä äkillisissä sairastumisissa.

Lääkärihelikopterin saaminen alueellemme parantaa asukkaiden mahdollisuuksia saada huippuluokan lääkärihoitoa silloin kun todellinen hätä on kyseessä.