Mediatiedote 1.3.2016

Kaakkois-Suomen vaalipiirin kansaedustajat ovat ministereitä lukuun ottamatta allekirjoittaneet ke Jukka Kopran (kok.) laatiman toimenpidealoitteen, jossa vaaditaan lääkärikoptereiden hankintaa Kaakkois-Suomeen sekä myös Pohjanmaalle. Potilaat näillä alueilla ovat eriarvoisessa asemassa verrattuna muuhun Suomeen.

 – Lääkärihelikopterien puute näillä alueilla on eduskunnan oikeusasiamiehen Petri Jääskeläisen mielestä jopa perustuslain vastainen ja asettaa potilaat eriarvoiseen asemaan verrattuna muilla alueilla asuviin suomalaisiin, tähdentää Kopra.

 Kansanedustaja Kopran mielestä lääkärihelikopterien tarve lisääntyy entisestään soten myötä, jos ja kun terveydenhuollon päivystävien sairaaloiden määrää vähennetään. Silloin ensihoidon tarve täytyy mitoittaa uudelleen ja tarve lääkärihelikoptereille lisääntyy, jotta tasavertainen ensihoito pystytään järjestämään myös maakunnissa, joissa välimatkat ovat ajallisesti liian pitkiä esimerkiksi monivamma- tai aivo-verenkiertohäiriöpotilaille. Kopran mielestä lääkärikopteriasia on järkevää ja luontevaa hoitaa kuntoon sote-uudistuksen yhteydessä.

 Tukikohta lääkärihelikopterille tarvitaan, jotta ensihoitolääkäri ehtii potilaan luo vaaditussa ajassa eli alle puolessa tunnissa myös Kaakkois-Suomessa. Aloitteessa ei oteta kantaa tukikohdan paikkakuntaan, mutta Kopralla on ehdotus siihenkin. Hänen mielestään Lappeenranta on luonteva paikka, koska lentokentälle rakennetaan joka tapauksessa uusi pelastusasema. Fasiliteetit ja alan ammattilaiset olisivat ikään kuin valmiina, suunnittelee Kopra.