Maakuntahallitus hyväksyi kokouksessaan 27.3.2017 järjestelyt, jolla Etelä-Karjalan liitto vetäytyy Saimaan lentoasemasäätiöstä. Jatkossa Lappeenranta omistaa yksin lentokentän lunastettuaan Etelä-Karjalan liiton osuuden lento-asemasäätiöstä. Jukka Kopran mukaan yhden isännän malli on paras.

Osuuden lunastuksesta tehdään vielä erillinen sopimus, joka maakuntahallituksen hyväksymisen jälkeen saatetaan Lappeenrannan kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Lappeenrannan kaupunki lunastaa Etelä-Karjalan liiton osuuden säätiöstä suorittamalla Etelä-Karjalan liitolle sen säätiölle maksaman osuuden, joka on säädepääomana 300 000€.

Sopimuksen tultua hyväksytyksi sekä liitto että kaupunki ilmoittavat Lentoasemasäätiön hallitukselle suostuvansa sen sääntömuutokseen, jolla säännöistä poistetaan kaikki viittaukset Etelä-Karjalan liittoon.

Etelä-Karjalan liitto pitää toimivaa lentokenttää jatkossakin maakunnan kehittämisen kannalta erittäin tärkeänä ja on valmis tukemaan sen toimintaa EU- säännösten mukaisesti ja käytettävissään olevien rahoitusmekanismien kautta.

Liikenne- ja viestintäministeriöstä on varmistettu, että edellä kuvatulla järjestelyllä ei ole vaikutusta lentokenttäyhtiön valtion tukipäätökseen.

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Jukka Kopra on tyytyväinen neuvoteltuun sopimukseen ja maakuntahallituksen päätökseen. Liiton vetäytyminen säätiöstä selkiyttää lentokentän omistusrakennetta. Samalla selkiytyy liiton rooli, mikä sillä jatkossa tulee olemaan maakunnan liikenneyhteyksiä hoitavana viranomaisena. Maakunnille siirtyvät maakuntauudistuksen yhteydessä ELY-keskuksista liikenteen asiantuntijatehtävät, jotka koskevat liikennejärjestelmän ja maankäytön yhteistyötä.

‒ Yhden isännän malli on paras, ja jatkossa insäntänä on yksikäsitteisesti Lappeenrannan kaupunki. Liitto tukee lentoliikenteen kehitystä mahdollisen rahoituksen ja edunvalvonnan keinoin. Tulevien uudistusten myötä maakunnan rooli lentokentällä sekä valvovana viranomaisena ja tukien saajana olisi ollut epäterve. Tehty ratkaisu poistaa tämän ristiriidan, toteaa Kopra. ‒ Uskon, että lentoliikenteen kehittymisen edellytykset paranevat nyt tehdyn päätöksen myötä.

Lisätietoja:

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Jukka Kopra,
p: 0400 515 066, jukka.kopra@eduskunta.fi